Společnost HIDADA se rozhodla využívat řešení SAP Hybris Cloud for Customer

Společnost HIDADA se rozhodla využívat řešení SAP Hybris Cloud for Customer | con4PAS

Společnosti con4PAS, přední poskytovatel konzultačních služeb k řešením SAP Hybris a jejich zavádění v oblasti Blízkého východu a severní Afriky, a HIDADA, přední výrobce a dodavatel výrobků z oceli v Saúdskoarabském království a člen koncernu Xenel, dnes oznámily, že budou spolupracovat na projektu transformace, která má pomoci naplnění cílů společnosti HIDADA týkajících se růstu v oblasti podpory prodeje.

25. ledna 2018

„Obchodní expanzi společnosti HIDADA musí následovat zavedení odpovídajících technologií, díky nimž může vedení efektivně reagovat na dynamicky se měnící situaci na trhu. Poté, co jsme důkladně zhodnotili stávající nabídku na trhu informačních technologií, rozhodla se společnost HIDADA využít řešení Cloud for Customer nabízené SAPem, abychom mohli flexibilně reagovat na výzvy, kterým čelíme v mezinárodním obchodu,“ říká Mansoor Ali, SAP Project Manager ve společnosti HIDADA.

„Opět se potvrdilo, že řešení SAP Hybris Cloud for Customer a způsob, jakým zahrnuje všechny procesy, flexibilně podporuje podnikání zákazníků SAPu, a jak rozvinutá a bohatá je škála obvyklých obchodních scénářů, pro které je lze využít. Úspěšným zavedením projektu SAP Hybris Cloud for Customer ve společnosti Gulf Medical Company pak společnost con4PAS potvrdila, že je jedničkou v oblasti zavádění řešení SAP Hybris Cloud Customer Care,“ říká Jan Ferjo, Business Development Director ve společnosti con4PAS.

 

HIDADA je 100% saúdskoarabská společnost, člen Xenel Group, známé korporace se sídlem v Džiddě v Saudské Arábii.

Nabízí široké spektrum služeb od technicko-inženýrských služeb, nákupu materiálu, výroby, povrchové úpravy a dodání ocelových konstrukcí, po budování nádržových bloků na skladování ropy a plynu, výrobu elektřiny, odsolování vody, služeb v oblasti petrochemie, obrany a letectví, služeb námořních přístavů, komerčních/výškových budov, cementáren a tavíren.

HIDADA za sebou má již velké množství projektů zaměřených na ropu a zemní plyn, elektřinu, vodu, petrochemii a jiné průmyslové obory v Saúdskoarabském království, členských státech Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu, jiných arabských zemích, Jemenu, Egyptě, Súdánu, Libyi, Pákistánu, Indonésii, Evropě i na americkém kontinentu.

Kromě certifikace ISO 9001 pro projektovou činnost, výrobu, nátěr, galvanizaci, montáž a výstavbu výrobků z oceli a budování skladovacích nádrží používá HIDADA techniky komplexního řízení kvality; závody společnosti HIDADA jsou držiteli certifikátu udělovaných Americkou společností strojních inženýrů (ASME) na úrovni „U & U2“ pro výrobu tlakových nádob, „PP“ pro tlaková potrubí a „S & A“ pro výrobu a montáž kotlů. Za provádění oprav a úprav získala také známku „R“ od Národní rady.

 

SAP Hybris C4C Reference SIKO

Přečtěte si více o řešení SAP Hybris Cloud for Customer a podívejte se na referenci zákazníka SIKO KOUPELNY a.s.