Řízení podnikových procesů

Celosvětově rozšířené řešení s více než 40-ti lety vývoje a zkušeností, které vychází z dlouholetých zkušeností od více než 25 průmyslově orientovaných oblastí. 253 500 organizací na celém světě spravuje své procesy v prostředí SAP, což činí tržní podíl přibližně 25%. Takto se dá číselně popsat řešení SAP ERP, které ovšem nabízí mnohem více.

Spolehněte se na podnikový informační systém, který podporuje osvědčené postupy více než 25 různých odvětví.

Řešení SAP Enterprise Resource Planning (dříve také SAP R/3) s využitím Best Practices vám nabízí mimo jiné komplexní procesní rozsah s nativní integrací na ostatní SAP řešení, flexibilitu a škálovatelnost řešení, mapování nových potřeb na trhu, které je součástí nových verzí systému, a on-line sdílení dat a operací mezi jednotlivými odděleními či pobočkami společnosti.

Co jsou SAP Best practices?

SAP Best Practices jsou předpřipravené scénáře zahrnující jejich popis, nastavení, vývoj a dokumentaci na jednom či více SAP systémech. Tato metodologie vám pomůže vyhnout se
nejasnostem a snížit riziko vyšších nákladů.

Moduly SAP ERP

 • FI (Financial Accounting) - Finanční účetnictví
 • CO (Controlling) - Kontroling
 • PS (Project System) - Plánování dlouhodobých projektů
 • WF (Workflow) - Řízení oběhu dokumentů
 • IS (Industry Solutions) - Specifická řešení různých odvětví
 • HR (Human Resources) - Řízení lidských zdrojů
 • PM (Plant Maintenance) - Údržba
 • QM (Quality Management) - Management kvality
 • PP (Production Planning) - Plánování výroby
 • MM (Material Management) - Skladové hospodářství a logistika
 • SD (Sales & Distribution) - Podpora prodeje
 • IM (Investment Management) - Řízení investic
 • AM (Asset Management) - Evidence majetku

Referenční projekty

ERP - Elektronický podpis odběratelských faktur - Česká pošta

ERP - Elektronický podpis odběratelských faktur - Česká pošta

Implementace elektronického podpisu

Reálné dopady nasazení elektronického podpisu se odrážejí jak v časových úsporách, tak úsporách na nákladech souvisejících se zajištěním procesu. Odpadly náklady na papírové výstupy a následné agendy (balné, evidence odchozích faktur, poštovné).

Naďa Pospíšilová, účetní specialista - senior, Česká pošta s.p.