con4PAS implementoval technologii převodu textu na řeč u Pražské energetiky

con4PAS implementoval technologii převodu textu na řeč u Pražské energetiky

Společnost con4PAS, přední poskytovatel IT konzultačních služeb, úspěšně implementovala technologii Text to Speech (TTS) do stávajícího řešení hlasové obsluhy ve společnosti Pražská energetika, a. s.

20. června 2022

Za účelem zkvalitňování svých služeb, se Pražská energetika rozhodla rozšířit stávající řešení automatizované obsluhy (IVR) o novou službu převodu textu na řeč (TTS).

Tato služba je dnes už dostupná pro scénáře Sdělení výše dluhu a Odeslání opisu faktury, kde po zavolání na kontaktní centrum a identifikaci zákazníka, hlasová služba automaticky sdělí volajícímu jeho výši dluhu, resp. přečte informace z faktury.

 

„Nově nasazená technologie zvyšuje kvalitu služeb Pražské energetiky, která spolehlivě poskytuje energetické služby a související doplňkové distribuční služby všem odběratelům na svém zásobovacím území. Tuto službu využívá v průměru 3 500 naších zákazníků měsíčně, co nám pomáhá v zefektivnění a zrychlení obsluhy stávajících zákazníků v našem kontaktním centru“, říká Alena Mrázková, vedoucí metodického oddělení, PREzákaznická, a. s.

 

Pražská energetika, a. s. (PRE) spolu se svými dceřinými společnostmi je dodavatelem elektřiny pro Hlavní město Prahu a významným obchodníkem s elektřinou a plynem v celé České republice. Zároveň je poskytovatelem energetických služeb. Ačkoli předmětem činnosti je především nákup a prodej elektřiny a její distribuce, od roku 2011 nabízí svým zákazníkům i plyn.  Pražská energetika vznikla 1. ledna 1994. Přímým předchůdcem dnešní akciové společnosti jsou Elektrické podniky královského hlavního města Prahy, jež byly založeny v roce 1897. Klíčovým vlastníkem pražské energetiky je Pražská energetika Holding, a. s., kterou tvoří Hlavní město Praha, a německá společnost Energie Baden-Württemberg AG (EnBW). Německý subjekt vlastní přímo a prostřednictvím holdingu PRE obchodní podíl ve výši cca 70 %.

Skupina PRE je provozovatelem nejspolehlivější distribuční sítě v ČR a třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice (více než 800 tis. odběrných míst). Mezi její základní aktivity patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem po celém území ČR, distribuce elektřiny, její výroba a doplňkové energetické služby. Skupina PRE je stabilní a prosperující uskupení v oblasti energetiky s dlouholetou tradicí na českém trhu.  Skupina PRE, v jejímž čele stojí Pražská energetika, a. s., sestává ze společností PREdistribuce, a. s. (PREnetcom, a. s.), PREměření, a. s. (SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s. r. o., FRONTIER TECHNOLOGIES, s. r. o., PRE VTE Částkov, s. r. o., PRE FVE Světlík, s. r. o., a PRE FVE Nové Sedlo, s. r. o.), eYello CZ, k. s., KORMAK Praha a. s., PREservisní, s. r. o., PREzákaznická, a. s., VOLTCOM, spol. s r.o.

 

 

Související produkty 

Přečtěte si více o řešeních z oblasti péče o zákazníka a příběhy úspěšně realizovaných projektů.

Sinch Contact Pro SAP C4C Intelligent Sales Add-On Dynamic Visit Planning Add-On Service Agent Console Add-On SAP CPQ SAP CRM