Nová verze SAP CCtr odpovídá na požadavky zákazníků

Nová verze SAP CCtr odpovídá na požadavky zákazníků | con4PAS

10. května 2019 SAP uvolnil novou verzi SAP Contact Center 7, verze Feature Pack 14. Tato verze opět řeší nejen technologické aktualizace, ale poprvé odpovídá přímo na požadavky zákazníků prostřednictvím SAP Customer Connection programu.

4. června 2019

V SAP Customer Connection programu mohou zákazníci podávat návrhy na zlepšení a ostatní pro ně mohou hlasovat. Zlepšení, která získají nejvíce hlasů a jsou realizovatelná, jsou zahrnuta do nové verze. Verze FP14 tak mimo jiné zahrnuje 7 požadavků, které vzešly přímo od zákazníků z celého světa, a to včetně České republiky.

Jako nejzajímavější je rozšíření integrace chatových kanálů, a to nejen přes vlastního klienta, ale i včetně SMS, rozšíření Facebook chatu a nově s integrací WhatsApp chatu.

Z hlediska technologie FP14 přináší podporu 64bit Oracle Java 11 a TLS 1.2.

 

Které  inovace vyhrály v zákaznickém hlasování?

Customer Driven Innovations

 

Ukázka integrace chatových kanálů

WhatsApp Chat ChannelFacebook Chat Improvements

 

Kde získáte další informace?

2781677 - SAP Contact Center 7.0 FP14 Feature Package Release – OSS note s přehledem změn a odkazy na další zdroje (vyžaduje S-uživatele).

kbEoTd4UH.iwR7b

Webový formulář

 

Související produkty 

Přečtěte si více o řešeních z oblasti péče o zákazníka a příběhy úspěšně realizovaných projektů.

SAP C4C SAP CRM SAP CCtr