Nová technologie kontaktního centra přinesla flexibilitu a růst efektivity využití operátorů

Vodňanská drůbež, a.s. chtěla zajistit svým zákazníkům rychlé a profesionální služby, a v době zatím největšího rozkvětu digitální komunikace neopomenout na rozvoj tradičních osvědčených kanálů, jako je telefon, email či SMS. Implementace vícekanálového řešení kontaktního centra musela zároveň přinést zvýšení komfortu práce operátorů s dopadem na jejich efektivitu a samotnou výkonnost kontaktního centra.

Proč SAP řešení?

Vícekanálového řešení SAP Contact Center (CCtr) bylo z důvodu již existujícího SAP IT landscape a předem připravené integrace se SAP CRM přirozeným výběrem. 

Hlavní důvody pro implementaci

  • Plynulý procesní tok příchozích telefonních hovorů s úplnou integrací do nově implementovaného SAP CRM + SAP CCtr včetně kontroly efektivity a výkonnosti operátorek kontaktního centra.
  • Flexibilní řešení jako základ, dovolující společnosti administraci dalších příchozích či odchozích komunikačních kanálů již s relativně malým týmem, které bude moci dynamicky rozšiřovat dle svých potřeb.
  • Platforma plně integrovatelná i na budoucí SAP S/4 HANA verzi.
  • Osvědčená technologie v SAP portfoliu.

 

Implementované řešení

Řešení SAP Contact Center a SAP CRM implementovaného dle best practices (balíček RDS – Rapid Deployment Solution) s integrací do back-office systémů bylo dodáno a zprovozněno včetně kompletních obchodních procesních scénářů s důrazem na servis a péči o zákazníky. Zákazníci jsou tak například přímo spojeni se svým preferovaným operátorem dle předem přiřazeného obchodního partnera.

  • Implementace SAP CRM v balíčku SAP RDS (Rapid Deployment Solution) se zákaznickými úpravami.
  • Implementace SAP Contact Center (SAP CCtr) pro příchozí telefonní hovory.
  • Integrace systémů se SAP ERP navržena tak, aby byla co nejméně invazivní.

 

Výhody řešení

Automatizace kontaktního centra umožňuje obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s. nejen rychleji reagovat a zvýšit spokojenost zákazníků díky pravidelnému kontaktu s preferovaným operátorem, ale přináší i flexibilitu a růst efektivity využití operátorů.

  • Přehlednější kontrola efektivity a výkonnosti operátorů kontaktního centra.
  • Vyšší spokojenost zákazníka díky možné preferenci komunikace s jednou operátorkou.
  • Upozornění na pohledávky zákazníka přímo během probíhajícího hovoru ze systému.
Implementace kontaktního centra (SAP CCtr) u zákazníka Vodňanská drůbež | con4PAS

Implementace kontaktního centra (SAP CCtr)

Přechod kontaktního centra pro příchozí komunikaci s našimi zákazníky na platformu SAP nám přináší vhodné nástroje pro efektivní řízení produktivity našeho Kontaktního centra a je prvním krokem ke komplexní vícekanálové komunikaci naší společnosti v budoucnu.

Ing. Pavla Bublíková, finanční ředitelka, Vodňanská drůbež, a.s.
Kontaktní centrum Řízení vztahu se zákazníky