Jaká je role vendora, popřípadě partnera v procesu pořizování služby Cloud?

Jaká je role vendora, popřípadě partnera v procesu pořizování služby Cloud? | con4PAS

Jsou určité premisy, které jsou všeobecně platné bez ohledu na zvolený přístup onPremise, anebo Cloud. Na druhé straně Cloud aplikace přinášejí krom jiného změnu důrazu na roli vendora, nebo implementačního partnera.

23. srpna 2017

V tradičním onPremise světě byl partner často vnímaný a zároveň se i sám stavěl do role, kdy plnil přání zákazníka. S přihlédnutím k existujícím tzv. best practices pak spíše aplikoval přístup „zákazník vymyslí, my naimplementujeme“. V tomto prostředí se jednotlivé projekty zvrhly v zákazníkovu customizaci, a to hlavně ze dvou důvodů:

  • nedostatečného procesního a odvětvového know-how implementačního partnera,
  • zabetonování se daného partnera u zákazníka za účelem neustálého generování nových požadavků pokrytých zákaznickým vývojem.

Tento princip s přihlédnutím na čím dál tím větší tlak na cenu projektů je přirozený. Představuje však těžko dopředu odhadnutelnou past pro koncového zákazníka, který daný systém bude používat nějakou dobu. S tímto používáním je totiž spojený jeden ze životních cyklů řešení, a to jeho upgrade.

Řešení Cloudu dávají mnohem větší důraz na roli implementačního partnera v procesu aktivace. Role takového partnera je výrazně posunutá do oblasti tzv. "důvěryhodného poradce", jehož hlavním a kritickým úkolem je zákazníka provést projektem aktivace Cloudového řešení. Cloud už z principu svého určení má oproti onPremise řešení omezené možnosti zákaznického vývoje. Je to pochopitelné, vzhledem k tomu, že samotná podstata řešení Cloud je postavena na množství zákazníků využívajících toto řešení, což v celkovém součtu přináší jednu z jeho výhod v podobě finanční investice.

Tento přístup nutí partnera ke standardnímu nasazení příslušných řešení, i když samozřejmě určitá specifika zohledněny být mohou. Na druhém straně zákazník, který akceptuje tento přístup, má určitou záruku pro kontinuální rozvoj řešení bez výrazných finančních a lidských investic. Tento parametr nabývá na významu s přihlédnutím k faktu, že většina Cloudových řešení má čtvrtletní nebo půlroční cyklus vydávání nových verzí.

 

SAP Hybris C4C Reference SIKO

Přečtěte si více o řešení SAP Hybris Cloud for Customer a podívejte se na referenci zákazníka SIKO KOUPELNY a.s.

 

Přehled článků ze série zaměřených na Cloud