Nová verze SAP Contact Center pro on-premise – 7.0 FP12

Nová verze SAP Contact Center pro on-premise – 7 FP12

20.12.2017 SAP uvolnil novou verzi SAP Contact Center, Feature Pack 12 (FP12), která vychází z o měsíc starší cloudové verze (1711).

2. ledna 2018

Nová verze, jako obvykle, přináší kompatibilitu s novějšími verzemi operačního systému a databáze (MS Windows Server a MS SQL verze 2014 a 2016), a zahrnutí oprav chyb z předchozích verzí. Přináší i rozšíření v oblasti funkcionalit, například integraci na Facebook, Messenger či SMS konverzace (přes Twilio nebo SAP SMS 365).

Zásadní změnu však přináší v oblasti GDPR* - rozšíření autorizačního konceptu o oprávnění Data Privacy Office (DPO) či report pro výběr a anonymizaci osobních data volajících. V neposlední řadě rozšíření funkcionalit IVR (interaktivní hlasová navigace), kde je možné zapnout zabudovanou funkci pro udělení souhlasu s nahráváním.

Vzhledem k tomu, že GDPR bude od 25. května 2018 jako nařízení EU, všichni uživatelé SAP CCtr by měli upgrade na tuto verzi zahrnout do svých GDPR projektů.


Kde získáte další informace?

 2556981 – SAP Contact Center 7.0 FP12 Feature Package Release – OSS note s přehledem změn a odkazy na další zdroje (vyžaduje tzv. S-uživatele).

kbEoTd4UH.iwR7b

Webový formulář


Související produkty 

Přečtěte si více o řešeních z oblasti péče o zákazníka a příběhy úspěšně realizovaných projektů.

SAP C4C SAP CRM SAP CCtr

 

 

 

 

GDPR (Obecné nařízení)

Základní informace

GDPRNařízení (EU) 2016/679 (GDPR) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji.

V souladu s tím dále Obecné nařízení rozvíjí a posiluje práva lidí dotčených zpracováním, a to v obou složkách: mít (získávat) informace o tom, které jejich údaje jsou zpracovávány a proč, a domáhat se dodržování pravidel, včetně nápravy stavu. GDPR klade systematicky důraz na vymahatelnost práv lidí a povinností správců (odpovědných za zpracování). Obsahuje proto propracovanější a náročnější pravidla pro zvláštní kategorie údajů a zpracování a současně vymáhá od správců a zpracovatelů výrazně aktivnější přístup, zejména se jedná o to, že před zahájením nového zpracování je třeba posoudit vliv jednotlivých zpracování na ochranu osobních údajů (DPIA) a zvolit vhodné nástroje ochrany údajů, za určitých podmínek si vyžádat předběžnou konzultaci u dozorového úřadu. Klíčem k nastavování povinností pro správce je rizikovost, která je dovozována z rozsahu zpracování, zpracovávaných osobních údajů a používaných technologií.

Správci a zpracovatelé jsou za určitých podmínek povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Podrobněji jsou stanoveny povinnosti při zabezpečení zpracování a nově je zavedena povinnost ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a občanům, jichž se porušení zabezpečení týká.

Obecné nařízení výslovně upravuje nezávislost, obecné podmínky pro členy, úkoly a pravomoci dozorových úřadů v členských státech Evropské unie, EHP i Švýcarska a vzájemnou spolupráci těchto dozorových úřadů. Jednotný je také přístup k sankcím.

Odkazy

Úřad pro ochranu osobních údajů

GDPR.cz