SAP Ariba – Novinky Q1 2020

SAP Ariba – Novinky Q1 2020 | con4PAS

Co je nového ve světě nákupu? Přečtěte si, co přinesl aplikační release Q1 2020. Představujeme Vám ty nejzajímavější novinky SAP Ariba 2002.

18. března 2020

Nové obecné funkcionality SAP Ariba:

 • Nový vzhled SAP Ariba řešení – Hlavní panel, styl tlačítek, ikon i navigační prvky získaly nový vzhled založený na SAP FIORI 3.0., tzv. SAP Blue.
 • Intelligent Configuration Manager – Konfigurační změny, které původně zákazníci řešili prostřednictvím servisních požadavků, mohou nyní provádět jednoduše správci systému z jednoho centrálního místa.

 

Co je nového ve strategickém nákupu a správě kontraktů:

 • SAP S/4 HANA Cloud RFQ integrace se SAP Ariba Sourcing – Pomocí integrace se SAP S/4 HANA Cloud je možné automaticky posílat požadavky na výběrové řízení ze SAP S/4 HANA do SAP Ariba Sourcing. Následně v je SAP Ariba Sourcing vytvořen tzv. projekt pro výběrové řízení. Tvůrce výběrového řízení vyzve dodavatele k podání nabídek, které následně vyhodnotí. Informace o výsledku výběrového řízení jsou zaslány zpět do SAP S/4 HANA Cloud. 
 • Variabilita reportu podaných nabídek v SAP Ariba Sourcing and SAP Ariba Strategic Sourcing Suite – Větší variabilita konfigurování reportu podaných nabídek dodavatelů dle aktuálních potřeb nákupčích. Například nákupčí má možnost do reportu zahrnout jenom ty informace, které jsou užitečné pro vyhodnocení nabídek. report může zobrazovat odpovědi dodavatelů na položené otázky.
 • Opětovná registrace dodavatele – Administrátor registrovaných dodavatelů může restartovat odmítnutou registraci dodavatele. Tato funkcionalita má dvě možnosti:
  • spustí se nové kolo schvalování registrace,
  • znovu se zašle dodavateli pozvánka k registraci.
 • Vyhledávání dodavatelů na základě jména dodavatele a kódu země v SAP Ariba Strategic Sourcing – Tato funkčnost mění pořadí zobrazených výsledků při vyhledávání dodavatelů. Nejdříve bude zobrazena úplná nebo částečná shoda dle jména dodavatele a následně shoda dle kódu země a posléze ostatní odpovídající kritéria.
 • Integrace SAP Ariba Contracts a SAP Fieldglass – Pomocí webové služby jsou předávány informace o kontraktech a smluvních podmínkách mezi SAP Ariba Contracts and SAP Fieldglass.
 • Možnost importovat specifická zákaznická pole pro daný závod v SAP Ariba Strategic Sourcing – Pomocí této funkcionality má uživatel možnost, při vytváření požadavku na výběrové řízení na materiál, vyplnit specifická zákaznická pole pro jednotlivé závody.
 • Možnost vrátit se zpět na předchozí stranu z SAP Ariba analytical report – Stránky, které souvisí s vytvářením a spouštěním analytických reportů nyní obsahují nové tlačítko „Zpět“, které uživatele vrátí zpět na stránku, na které byl bezprostředně předtím.

 

Co je nového v operativním nákupu:

 • Zákaznická kontrola nad daty z externího systému v SAP Ariba Buying and Invoicing – Pokud je v externí systému nakonfigurována kontrola nad daty v nákupním požadavku, lze tuto kontrolu využít i v SAP Ariba Procurement řešení. Tato možnost je nyní také dostupná v mobilní aplikaci SAP Ariba Procurement.
 • Rezervace skladových zásob pro integrované řešení se SAP ERP – Tato funkcionalita umožňuje uživatelům rezervovat skladové položky na skladě s možností zkontrolovat aktuální množství skladových zásob na úrovni závodu a skladu před tím, než vytvoří požadavek na objednávku. Funkcionalita je dostupná pouze v případě, že SAP Ariba řešení je integrované se SAP ERP. Uživatelé také mohou vytvořit požadavek na objednávku, který bude obsahovat jak skladované položky, tak položky z katalogu. Katalogové položky budou objednány externě a skladované položky interně. Rovněž je vytvořena nová skupina schvalovatelů „Manažer skladu“, pro tyto potřeby, který má možnost změnit rezervaci na sklad.
 • Změna požadavku na objednávku po vytvoření objednávky v SAP Ariba Guided Buying – Změnu požadavku na objednávku mohou uživatelé provést v SAP Ariba Guided Buying pokud již objednávka vytvořená na základě požadavku byla odeslána dodavateli. Změnou požadavku se vytvoří nová verze objednávky.
 • Dynamické filtrování zákaznických polí na základě předefinovaného vztahu mezi poli v SAP Ariba Buying and Invoicing – Pokud existuje vztah mezi dvěma poli, lze tento vztah použít při konfiguraci filtrů. Na základě definovaných pravidel předfiltrovat jednu hodnotu v jednom vyhledávacím poli dle hodnoty ve druhém poli. Dynamické filtrování je možné nastavit mezi standardními poli, tak mezi zákaznickými poli.
 • Jednoduší tvorba požadavku v zastoupení v SAP Ariba Guided Buying – Pokud uživatel v SAP Ariba Guided Buying vytváří požadavek v zastoupení pro jiný účetní okruh, pole v požadavku budou při filtrování nabízet pouze ty hodnoty odpovídající danému účetnímu okruhu.
 • Tvorba faktury bez vazby na objednávku v SAP Ariba Guided Buying – Pro vytvoření faktury bez vazby na objednávku nemusí žadatelé již vstupovat do SAP Ariba Buying and Invoicing, ale pro tyto účely mohou využít SAP Ariba Guided Buying. Tato funkcionalita je dostupná pro faktury, které vyžadují platbu za jednorázový nákup, jako například jednorázové služby, zboží nakoupené mimo Guided Buying, konferenční či profesionální poplatky a dary.

 

Kde získáte další informace?

SAP Ariba Q1 2020 new features

kbEoTd4UH.iwR7b

Webový formulář

 

Související produkty 

Přečtěte si více o řešeních z oblasti nákupních procesů, řízení vztahu s dodavateli a příběhy úspěšně realizovaných projektů.

SAP SRM SAP Ariba Network