SAP Ariba – Novinky Q2 2020

SAP Ariba – Novinky Q2 2020

Co je nového ve světě nákupu? Přečtěte si, co přinesl aplikační release Q2 2020. Představujeme Vám ty nejzajímavější novinky SAP Ariba 2005.

21. května 2020

Nové obecné funkcionality SAP Ariba:

 • Přejmenování Ariba Exchange User Community na Help Center – Ariba Exchange User Community byla přejmenována na Help Center. A notifikace nyní odcházející pod názvem Help Center.
 • Schválení konfiguračních balíčků před jejich nasazením – V rámci nového releasu došlo k oddělení odpovědností při přenosu funkcionalit do produktivního systému. Nově schvalování konfiguračních balíčku před jeho nasazením do produktivního systému neprovádí vývojář, ale Administrátor s oprávněním "schvalovat".

 

Co je nového ve strategickém nákupu a správě kontraktů:

 • Kontrola přiložené přílohy v nabídce dodavatele – Tato funkcionalita umožňuje nákupčím informovat dodavatele o tom, že podaná nabídka má obsahovat přílohu. V případě, že dodavatel přílohu nepřipojí, SAP Ariba Sourcing odešle notifikační e-mail dodavateli vyzývající ho k doplnění.
 • Alternativní cenové nabídky pro službové položky a skupiny položek – Nová změna umožňuje účastníkům výběrového řízení použít alternativní cenové nabídky pro službové položky a skupiny položek.
 • Vyhledání dodavatele dle ID – V rámci tvorby výběrového řízení mohou nákupčí nyní vyhledávat dodavatele přímo dle ID dodavatele. Tato možnost usnadní například identifikaci dodavatelů se stejným či podobným názvem.
 • Podpora excelové přílohy v e-mailových nabídkách pro RFP a RFI – Funkcionalita SAP Ariba Sourcing umožňuje vypsat RFQ, tak aby dodavatelé odpověď na poptávku zaslali pomocí e-mailu do přiloženého excelového souboru. Zaslaná příloha od dodavatele se automaticky připojí k výběrovému řízení v SAP Ariba Sourcing.
 • Změna měny podané nabídky dodavatelem – V SAP Ariba Strategic Sourcing Suite a SAP Ariba Sourcing se mohou nyní dodavatelé vrátit zpět do odeslané nabídky a změnit měnu nabídky.
 • Odeslání a přijetí poznámek z/do SAP S/4HANA – Nová funkcionalita umožňuje odeslání a přijetí poznámek pro dodavatele z požadavku na výběrové řízení z S/4 Hana do RFQ v SAP Ariba řešení a zpět.
 • Automatické předvyplnění RFQ dle předchozího RFQ – Pomocí této funkcionality v SAP Ariba Strategic Sourcing Suite má nákupčí možnost převzít automaticky data z předchozího RFQ, které obsahuje stejný materiál i stejného dodavatele.

 

Co je nového v operativním nákupu:

 • Integrace hlavičkových polí a příloh pro výběrové řízení z požadavku – Sjednocení hlavičkových polí (účetní okruh, nákup v zastoupení, celková hodnota, zákaznická pole) a příloh v požadavku na výběrové řízení, mezi SAP Ariba Buying and Invoicing a SAP Ariba Sourcing.
 • Optimalizace kopírování příjemek – Výrazné zkrácení času při uploadu objednávek a příjmu materiálu z externího ERP systému do SAP Ariba.
 • Zobrazení odpovědného nákupčího za nákupní požadavek – Pomocí této funkcionality má nyní žadatel nákupního požadavku při tvorbě požadavku na nákup dostupné informace o tom, jaký nákupčí je zodpovědný za požadavek. Tyto informace dříve neměl žadatel k dispozici a nemohl požádat nákupčího o radu při tvorbě nákupního požadavku.
 • Úprava zákaznických formulářů schvalovateli v klasickém workflow – Schvalovatelé mají nyní v SAP Ariba Procurement možnost editovat doklad, před jeho schválením.  
 • Automatické zmítnutí faktury v SAP Ariba Buying and Invoicing dle storna faktury v ERP –pomocí nové webové služby probíhá nově k synchronizace statusu “ Stornováno“ nebo „Zamítnutí“ faktury v ERP systému do statusu „Zamítnuto“ v SAP Ariba.
 • Informace o fakturách dostupné pro reporting – Nyní je reporting faktur obohacen o informace jako např. kdy uživatel schválil či zamítl fakturu, jaká byla hodnota objednávky, výše daně či informace o dodavateli.
 • Enhancement pro položky vrubopisu a dobropisu – Pomocí této funkcionality mají nákupčí možnost, umožnit dodavatelům položkové změny dobropisů a vrubopisů k objednávkám, které jsou vytvořené v SAP Ariba Network, přijaté prostřednictvím cXML, nebo nahraná pomocí CSF.
 • Expirace platnosti nabídky a její opětovné použití – Nyní mají dodavatelé v SAP Ariba Buying a SAP Ariba Buying and Invoicing možnost určit datum platnosti nabídky a zároveň definovat, zda zákazník může použít nabídku vícekrát, tedy pro více nákupních požadavků.

 

Kde získáte další informace?

SAP Ariba Q2 2020 new features

kbEoTd4UH.iwR7b

Webový formulář

 

Související

Přečtěte si více o řešeních z oblasti nákupních procesů, řízení vztahu s dodavateli a příběhy úspěšně realizovaných projektů.

SAP SRM SAP Ariba Network Jak se stát dodavatelem v SAP Ariba Network SAP Ariba Discovery SAP Ariba Buying