SAP Ariba – Novinky Q4 2019

SAP Ariba – Novinky Q4 2019 | con4PAS

Co je nového ve světě nákupu? Přečtěte si, co přinesl aplikační release Q4 2019. Představujeme Vám ty nejzajímavější novinky SAP Ariba.

29. října 2019

Co je nového v operativním nákupu:

 • SAP Ariba source-to-pay procesNotifikace upozorňující žadatele o vytvoření objednávky – notifikační e-mail informující o schválení požadavku na objednávku a podrobnostech vytvořené objednávky.

 • Rozšíření – možnost importovat požadavky z ERP systému s expirovanou nebo deaktivovanou katalogovou položkou – pomocí této funkcionality se během importu požadavku položky importují jako nekatalogové položky, pokud odpovídají položkám z katalogu či kontraktu, které jsou neaktivní nebo expirované.

 • Zjednodušený nákup služeb – pomocí této funkcionality je možné vytvářet požadavky na služby a objednávky na služby bez přidání podřízené položky.

 • Výchozí nastavení daní, poplatků, slev na objednávce – když uživatel vytváří fakturu s vazbou na objednávku v SAP Ariba Buying and Invoicing, položkové informace o dani, poplatcích a slevách se převezmou.

 • Replikace zákaznických polí, účetního rozvržení a komentářů ze SAP Ariba do SAP S/4 HANA – komentáře, účetní rozvržení a zákaznická pole na úrovni položky jsou replikovány do SAP S/4 HAHA po schválení požadavku.

 

Co je nového ve strategickém nákupu a správě kontraktů:

 • Vyhledání v kontraktech na základě smluvních podmínek – funkcionalita umožňující filtrovat na základě smluvních podmínek dle uvedených názvů, výrazů a hodnot smluvních podmínek.

 • Podpora importu a exportu šablon v supplier management project – funkcionalita umožňuje plnou podporu importu a exportu šablon pro všechny typy supplier management project.

 • Povolit typ smlouvy Plán dodávek pro SAP ERP systém – funkce umožňuje uživatelům v SAP Ariba Contracts založit smlouvy typu Plán dodávek pro přímý materiál.

 • Zobrazení protokolu auditu materiálu na úrovni položky v materiálovém zobrazení 360° – s touto funkcionalitou jsou auditní informace související s akcemi na materiálu zobrazitelné v nové sekci Audit Log Material 360°. Protokol auditu mohou vidět pouze členové skupiny Material Manager.

 

Co je nového v Ariba Network:

 • Rozšíření reportu objednávek – možnost exportu objednávek v excelovém formátu, obohacení výstupu o další položková i hlavičková data.

 • Monitoring dodavatelského řetězce – nové grafické nástroje ke konfiguraci, sledování a správu transakčních upozornění. Přizpůsobení obsahu dlaždic.

 • Kontrola duplicitních účtů – funkce kontroluje duplicitu účtů při registraci v Ariba Network pro standardní i podnikové účty, jakož i účty vytvořené v Ariba Discovery.

 • Kontrola poštovních adres – funkce umožňuje ověřit a opravit poštovní adresu při vyplnění nesprávné hodnoty.

 • Schválení odchylky potvrzení objednávky na úrovni množství, ceny, data dodání – pomocí této funkcionality jsou dodavatelé schopni potvrdit objednávku, i když je mimo stanovenou toleranci. Nákupčí mohou následně potvrzenou objednávku s překročenou tolerancí schválit a aktualizovat nebo odmítnout.

 

Kde získáte další informace?

SAP Ariba Q4 2019 new features

kbEoTd4UH.iwR7b

Webový formulář

 

Související produkty 

Přečtěte si více o řešeních z oblasti nákupních procesů, řízení vztahu s dodavateli a příběhy úspěšně realizovaných projektů.

SAP SRM SAP Ariba Network

 

 

 

Stáhněte si produktovou mapu řešení SAP Ariba