Vylepšené marketingové a obchodní procesy přinášejí nové zákazníky

Pražská energetika našla ve výzvě snížit počet ztracených zákazníků způsobený deregulací trhu příležitost sjednotit interní procesy a zvýšit zákaznickou základnu pomocí marketingových aktivit. Cílem implementace řešení SAP CRM bylo nabídnout kompletní funkcionalitu podporující hlavní prodejní a servisní procesy.

Hlavní body implementace řešení SAP CRM

 • Kompletní CRM IS-U/CCS Contract Management scénář včetně procesů marketingu, prodeje a servisu.
 • Vysoké množství replikací dat mezi systémy.
 • Postupná implementace - domácnosti, malé a střední podniky, komerční a průmysloví zákazníci.
 • Integrace externích komponent podporujících procesy (výpočet ceny, atd.).
 • Reporting podporovaný SAP NetWeaver Business Intelligence.
 • Vysoké objemy prodejních statistických dat pro reporting.

Výhody řešení

Implementací vysoce standardizovaného a integrovaného řešení SAP CRM a balíku Billing for Utilities se podařilo snížit aplikační náklady a nabídnout kompletní funkcionalitu podporující hlavní prodejní a servisní procesy.

 • Konzistentní a stabilní obchodní procesy při vyřizování zákaznických požadavků.
 • Vylepšené řízení zakázky pro všechny zákaznické segmenty.
 • Sjednocení obchodních procesů.
 • Vylepšená analytika.
 • Snadná integrace s jiným softwarem.
 • Standardizované a jednotné systémové komponenty.

 

Implementace SAP CRM u zákazníka Pražská energetika | con4PAS

Implementace SAP CRM

Zavedením SAP CRM jsme dosáhli lepší efektivity obchodních procesů, jakož i většího přehledu o zákaznících. Od té doby, co máme SAP CRM dokonale integrované s balíkem SAP pro utility, můžeme poskytovat našim zákazníkům lepší služby a reagovat na jejich potřeby a problémy.

Ing. Miroslav Hübner, MBA, ředitel IT, Pražská energetika, a.s.