Znatelné zefektivnění procesů díky automatizaci agendy

Cílem implementace elektronického podpisu bylo zavedení elektronického podpisu v procesu fakturace, odstranit dokumenty v papírové podobě a snížit náklady na zajištění procesu.

Rozsah řešení implementace elektronického podpisu

  • Vytvoření elektronického výstupu faktury ve formátu PDF.
  • Odeslání elektronické faktury ve formátu PDF včetně příloh (různé – TXT, TIF, JPEG, PDF, DOC, XLS, PPT) e-mailem odběrateli.
  • Zajištění odeslaného e-mailu elektronickým podpisem.
  • Řízení odesílání dokumentů přes standardní objekty SAP ERP (zprávy a podmínky zpráv, adresy a partnerské role).

 

Výhody řešení

Implementace elektronického podpisu a vytvoření elektronického výstupu faktury ve formátu PDF přineslo rapidní úsporu času oproti klasickému rozesílání faktur v tištěné podobě, rychlou návratnost vložených investic a úspory na nákladech.

Implementace elektronického podpisu u zákazníka Česká pošta | con4PAS

Implementace elektronického podpisu

Reálné dopady nasazení elektronického podpisu se odrážejí jak v časových úsporách, tak úsporách na nákladech souvisejících se zajištěním procesu. Odpadly náklady na papírové výstupy a následné agendy (balné, evidence odchozích faktur, poštovné).

Naďa Pospíšilová, účetní specialista - senior, Česká pošta s.p.