Elektronický podpis – úspora nákladů i práce a času zaměstnanců

Společnost Synthesia si stanovila jednoznačný cíl omezit vystavování papírových faktur a zavést elektronickou komunikaci, která bude zajištěna elektronickým podpisem.

Implementace elektronického podpisu u zákazníka Synthesia | con4PAS

Implementace elektronického podpisu

Elektronický podpis faktur výrazně přispěl k urychlení činností vykonávaných v rámci procesu fakturace. Ubylo práce s kompletací faktur a příloh do obálek a zápisy do knih pošty.

Ing. Dagmar Šefčíková, MBA, finanční ředitelka, Synthesia, a.s.
Řízení podnikových procesů