Konsolidace výstupů dle očekávání managementu

Hlavním cílem Centrálního Controllingu Skupiny ČEZ bylo implementovat jednotný, centralizovaný systém pro sběr dat ručních vstupů pro konsolidovaný manažerský reporting společností Skupiny. Řešení využitelné pro cca 100 společností v konsolidačním celku muselo umožnit uživatelům integrovat do vstupních formulářů data KPI automaticky pořizovaná v datovém skladu.

Rozsah implementovaného řešení SAP BI

  • Funkcionalita pracovních sešitů s použitím Integrovaného plánování v modulu SAP BW.

 

Výhody řešení

Implementované řešení Integrovaného plánování v SAP BW splnilo vytyčené cíle a umožnilo mimo jiné sledování historie a vkládání komentářů k hodnotám KPI.

  • Eliminace zasílání vstupů od garantů jednotlivých společností e-mailem a jejich následného ručního zpracování na Centrálním Controllingu.
  • Omezení chybovosti v datech manažerských výkazů.
  • Zrychlení procesu sběru dat a tvorby výkazů.

 

Provozní benefity

Před implementací byl sběr a vyhodnocení roztříštěn mezi několik segmentových útvarů controllingu. Docházelo ke složité „konsolidaci“ z mailů controllerů, což vedlo k častému překračování termínů pro odevzdání podkladů.

Po implementaci funkcionality se stal proces prakticky „bezobslužný“, kdy se controller věnuje pouze výstupům a nemusí řešit vstupy.

  • Snížení náročnosti sběru a vyhodnocení dat o 80%.
Implementace SAP BI u zákazníka ČEZ – Centrální Controlling | con4PAS

Implementace SAP BI

Řešení Integrovaného plánování v SAP BW nám významným způsobem usnadnilo proces sběru a konsolidace ručních vstupů pro manažerský reporting, eliminovalo jeho chybovost a přispělo k jeho zrychlení a transparentnosti.

Ing. Jaroslav Novák, metodik Centrálního Controllingu, ČEZ, a. s.
Nástroje pro podporu rozhodování