Nástroje pro podporu rozhodování

Díky SAP Business Intelligence budete lépe chápat, analyzovat a predikovat situaci ve Vaší společnosti i konkurenčním prostředí. Nacházet relevantní informace pro podporu rozhodování, zpřístupňovat a distribuovat je klíčovým zaměstnancům a provádět tak lepší, kvalifikovanější rozhodnutí.

Rozhodujte efektivněji na základě lepší analýzy podnikových dat.

SAP Business Intelligence (SAP BI) představuje sadu nástrojů a postupů pro efektivní konsolidaci a analýzu podnikových dat včetně možnosti dostupnosti výstupů kdykoliv a kdekoliv. Umožňuje tak efektivnější řízení podniku na všech úrovních pomocí kvalifikovanějších a rychlejších rozhodnutí.

Klíčové přínosy SAP BI

  • Transformace a konsolidace podnikových dat z různorodých zdrojů do formy informací přístupných komukoliv se znalostí daného procesu. Technická znalost vlastních zdrojů dat není nutná.
  • Sjednocený přístup k firemním informacím na všech organizačních úrovních včetně oprávnění přístupu k datům.
  • Dosažení shody v interpretaci informací. Automatické sledování trendů a podezřelých událostí v podnikových datech s okamžitou distribucí upozornění.
  • Schopnost odhalovat skryté závislosti v datech a předvídat včas budoucí vývoj.
  • Dostupnost informací kdykoliv a kdekoliv díky podpoře mobilních platforem.

Referenční projekty

SAB BI – ČEZ – Nákup

SAB BI – ČEZ – Nákup

Implementace SAP BI

Řešení reportingu v SAP BW nám významným způsobem usnadnilo proces sběru a analýzy nákupních dat, eliminovalo jeho chybovost a přispělo k jeho zrychlení a transparentnosti. Přispělo k celkové racionalizaci a optimalizaci nákupního procesu.

Ing. Marek Schaffartzik, specialista útvaru Nákupu, ČEZ, a. s.
SAB BI – ČEZ – Centrální Controlling

SAB BI – ČEZ – Centrální Controlling

Implementace SAP BI

Řešení Integrovaného plánování v SAP BW nám významným způsobem usnadnilo proces sběru a konsolidace ručních vstupů pro manažerský reporting, eliminovalo jeho chybovost a přispělo k jeho zrychlení a transparentnosti.

Ing. Jaroslav Novák, metodik Centrálního Controllingu, ČEZ, a. s.