SAP BI v roli centrálního nástroje pro sběr a analýzu nákupních dat

Cílem projektu bylo implementovat jednotný, centralizovaný reporting nákupu společností Skupiny ČEZ a zpřístupnit standardní reporty na interním portálu. Systém SAP BI skupině ČEZ zajistil automatizovaný a optimalizovaný proces sběru, čištění, klasifikace a nahrávání dat z provozních systémů SAP ERP i SAP SRM a stal se flexibilním nástrojem pro tvorbu analytického výkaznictví.

Rozsah implementovaného řešení SAP BI

  • Funkcionalita reportingu v modulu SAP BW.

 

Výhody řešení

Implementované řešení odhalilo slabá místa v nákupních procesech, zrychlilo analýzu nákupních dat a umožnilo tak jednotný a transparentní reporting nákupu.

  • Možnost sledování nestandardních postupů – např. nakupování kontrahovaných komodit mimo kontrakty.
  • Možnost optimalizace nákupního procesu, např. výběru dodavatelů.
  • Možnost pravidelného zasílání standardních reportů do mailu.

 

Provozní benefity

  • Přes 90% všech reportů se dnes vytváří jednotlivě v systému SAP BW. 
  • Nestandardní reporting je tvořen s využitím standardních BW sestav.
Implementace SAP BI u zákazníka ČEZ – Nákup | con4PAS

Implementace SAP BI

Řešení reportingu v SAP BW nám významným způsobem usnadnilo proces sběru a analýzy nákupních dat, eliminovalo jeho chybovost a přispělo k jeho zrychlení a transparentnosti. Přispělo k celkové racionalizaci a optimalizaci nákupního procesu.

Ing. Marek Schaffartzik, specialista útvaru Nákupu, ČEZ, a. s.
Nástroje pro podporu rozhodování