Jak společnost HIDADA flexibilně reagovala na výzvy mezinárodního obchodu

HIDADA čelila podobným problémům a rizikům současného dynamicky se měnícího trhu. Aby usnadnila svá obchodní rozhodnutí, zvolila tato společnost využít řešení SAP Cloud for Customer, díky kterému může flexibilně reagovat na výzvy, které přináší mezinárodní obchod.

Cíle, výzvy & příležitosti

 • Sloučit na jednu mobilní platformu údaje o prodeji zákazníkům s finančními daty.
 • Nabídnout obchodním zástupcům kompletní proces „Lead to Opportunity“ s produkty a cenu stanovujícími funkcemi.
 • Snadné sledování obchodu a analýza požadavků zákazníků.
 • Zjednodušení obchodního rozhodování, jež je založeno na v reálném čase dostupných údajích o prodeji.

 

 • Nejednotné informace o prodeji.
 • Chybějící kontrola právě probíhajících obchodních činností.
 • Nedostatečná identifikace a návratnost zákazníků s vysokou hodnotou.

Proč SAP?

 • Toto řešení je dynamické, příznivé pro uživatele, snadné k pochopení i ovládání.
 • Má předem konfigurované funkce pro podporu více obchodních scénářů.
 • Pravidelné čtvrtletní aktualizace s minimálním vlivem na právě běžící systém.
 • Zahrnuje integraci se SAP ERP.
 • Jeho nasazení je rychlé, do 3 měsíců.

Implementované řešení

 • Správa dat ze zákaznických účtů.
 • Řízení aktivit & úkolů.
 • Management „Lead-to-Order“.
 • Produkty a stanovení ceny.
 • Reporting prodeje.

Výhody

 • Zjednodušené a sjednocené prodejní procesy, které vedou k vyšší produktivitě prodeje.
 • Snadný přehled o celém obchodním cyklu.
 • Možnost mobilního přístupu bez dalších nákladů na hardwarovou infrastrukturu.
 • Jeden centrální systém pro všechna prodejní data, včetně 360°pohledu na zákazníka, management návštěv & úkolů atd., dostupný také pro management.
 • Vytvoření efektivní centrální prodejní sítě a databáze díky řešení, které si již osvojili prodejní týmy napříč celou společností.

 

O zákazníkovi

HIDADA je 100% saúdskou společností a členem známé skupiny Xenel Group se základnou v Jeddau v Saúdské Arábii.

Služby společnosti HIDADA zahrnují oblast strojírenství, nákupu materiálů, výroby, povrchových úprav, dodávek konstrukčních oceláren na stavbu a výstavby skladových cisteren pro ropu & plyn, generování elektřiny, odsolování vody, petrochemie, obrany & letectví, mořských přístavů, komerčních/výškových budov, cementárnen a hutnictví kovů.

HIDADA úspěšně dokončila mnoho projektů souvisejících s ropou & plynem, elektřinou, vodou, petrochemií a ostatními průmyslovými sektory v Království Saúdské Arábie, státech GCC a jiných arabských zemích, Jemenu, Egyptě, Súdánu, Libyi, Nigérii, Pákistánu, Indonésii, stejně tak v Evropě a Americe (Jižní i Severní).

Společnost HIDADA se zavázala dodržovat zásady komplexního řízení kvality (Total Quality Management), současně se řídí i ISO 9001 certifikací pro návrh, výrobu, nátěr, galvanizaci a stavbu ocelových produktů i s konstrukcí skladových nádrží. Závody HIDADA byly asociací ASME certifikovány k výrobě tlakových nádob dle „U&U2”, tlakového potrubí dle „PP”, výrobu & montáž elektrických kotlů dle „S&A” požadavků. HIDADA je držitelem razítka „R“ od národní rady pro provádění oprav a změn.

Nasazení řešení SAP Sales Cloud u zákazníka HIDADA | con4PAS

Nasazení řešení SAP Sales Cloud

Obchodní expanzi společnosti HIDADA je třeba podpořit odpovídajícími technologiemi, skrz které bude management moci efektivně reagovat na dynamicky se měnící situaci na trhu. Po pečlivém zvážení existujících IT nabídek na trhu, se HIDADA rozhodla použít řešení SAP Cloud for Customer k tomu, aby flexibilně reagovala na výzvy, jimž čelí při mezinárodním obchodování.

Mansoor Ali, SAP Project Manager, HIDADA
Řízení vztahu se zákazníky v cloudu