Centrální nákupní systém Skupiny ČEZ nově nasazen i pro skupinu Severočeské doly

Cíle, výzvy & příležitosti

 • Nasadit centrální nákupní systém Skupiny ČEZ pro společnosti skupiny Severočeské doly  (Severočeské doly a.s., PRODECO, a.s., SD – Kolejová doprava, a.s. a Revitrans, a.s.).
 • Harmonizovat procesy nákupu i správu kmenových dat mezi Skupinou ČEZ a skupinou Severočeské doly.
 • Trvalé zvyšovat efektivitu nákupního procesu.

Implementované řešení

 • Centrální nákupní systém SAP SRM pro řízení vztahů s dodavateli.
 • Elektronická komunikace s dodavateli přes dodavatelský portál SAP SUS.
 • Automatizace rutinních činností.

Proč SAP řešení?

 • Funkční rozsah řešení v oblasti operativního i strategického nákupu.
 • Procesní i systémová integrace s SAP ERP  ve standardu řešení.

Provozní benefity

 • Sjednocení prostředí pro činnost nákupních útvarů.
 • Nastavení jednotného reportingu.
 • Zvýšení využití rámcových smluv.
 • Snížení transakčních nákladů na zajištění nákupu.
Centrální nákupní systém Skupiny ČEZ nově nasazen i pro skupinu Severočeské doly

Nasazení centrálního nákupního systému

Dokončení projektu naplnilo náš hlavní cíl harmonizovat procesy nákupu i správu kmenových dat mezi Skupinou ČEZ a skupinou Severočeské doly. Úspěšná realizace projektu umožňuje využít  všechny výhody, které systém přináší, a to včetně podpory elektronické komunikace s dodavateli.

Barbora Dvořáková, ředitelka útvaru Skupinový nákup a služby, ČEZ, a. s.
Řízení vztahu s dodavateli