Řízení vztahu s dodavateli

Optimalizujte své nákupní procesy v oblasti operativního i strategického nákupu pomocí komplexní nákupní platformy SAP SRM. Dosáhněte maximálních možných úspor ve všech nákupních procesech a zhodnoťte přínosy, které Vám toto řešení nabízí.

SAP Supplier Relationship Management. Systém pro podporu nákupních procesů v moderní organizaci.

SAP SRM poskytuje intuitivní a přívětivé uživatelské prostředí, které je dostupné pomocí webového rozhraní. Uživatelské prostředí umožňuje personalizaci dle pracovní náplně nebo pracovních úkolů, což významně přispívá ke zvýšení efektivity práce.

SAP SRM Vám mimo jiné nabídne

 • Plně integrované řešení procesu pořízení (procure-to-pay).
 • Zkvalitnění strategie výběru dodavatelů - pomáhá společnostem racionalizovat a optimalizovat bázi dodavatelů.
 • Zlepšení kvality zásobování a snížení případného rizika díky lepšímu přístupu k informacím o výkonnosti dodavatelů.
 • Zkrácení procesních cyklů - automatizuje dlouhé cykly poptávkových řízení (Request for Proposal - RFP) a žádostí o cenovou nabídku (Request for Quotation - RFQ).
 • Snížení procesních nákladů - elektronizace a automatizace procesů operativního nákupu mimořádně snižuje transakční náklady.
 • Snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO) - umožňuje snížit náklady na vlastnictví systému. Veškeré budoucí funkcionality budou dodávány formou rozšiřujících balíčků (enhancement packs), a tím bude zajištěna flexibilita implementace funkcionalit dle priorit zákazníka.
 • Optimalizaci vytěžování kontraktů - poskytuje rozšířenou funkcionalitu pro správu kontraktů, která zdokonaluje jejich vytěžování. Proces správy kontraktů je plně integrovaný do procesu pořízení a umožňuje vytvoření a údržbu jednoho globálního kontraktu jako zdroje odběru uvnitř systému SAP SRM i SAP ERP. Tento přístup nejenom zvyšuje efektivitu, ale zároveň eliminuje riziko nákupu z neaktuálních kontraktů.
 • Efektivní nákup - dává větší kontrolu nad aktivitami spojenými s vypisováním elektronických soutěží a aukcí. Aplikace obsahuje rozšíření funkcionality vypisování soutěží, která umožňuje snadnější porovnávání nabídek. Efektivnější řízení nákladů nabízí i živé aukce, kde konečnou cenu stanoví trh. Hlavním přínosem jsou přesnější a průhledné procesy.

Referenční projekty

 • SAP SRM – ČEZ

  SAP SRM – ČEZ

  Implementace SAP SRM

  SAP SRM je pro ČEZ základním nástrojem podporujícím centralizaci a zvyšování efektivity nákupního procesu. Základem je postupná a promyšlená optimalizace jednotlivých částí procesu v souladu se strategickými záměry společnosti.

  Milan Chotěborský, manažer útvaru Podpora nákupu, ČEZ, a. s.
 • SAP SRM – Skupina ČSOB

  SAP SRM – Skupina ČSOB

  Implementace SAP SRM

  Kvalita dodavatele se projeví nenápadně sama, když zjistíte, že pro běžný provoz již dodavatele vůbec nepotřebujete.

  Ing. Václav Soukup, projektový manažer - senior, Skupina ČSOB
 • SAP SRM – Zentiva Group

  SAP SRM – Zentiva Group

  Implementace SAP SRM

  Je důležité, jaké nákupní procesy ve společnosti implementujete, ale ještě důležitější je způsob, kterým to uděláte.

  Ing. Jiří Fiala, LL.M., Regional Procurement Director Comm. Spend, SANOFI
 • SAP SRM – ČEZ – Severočeské doly

  SAP SRM – ČEZ – Severočeské doly

  Nasazení centrálního nákupního systému

  Dokončení projektu naplnilo náš hlavní cíl harmonizovat procesy nákupu i správu kmenových dat mezi Skupinou ČEZ a skupinou Severočeské doly. Úspěšná realizace projektu umožňuje využít  všechny výhody, které systém přináší, a to včetně podpory elektronické komunikace s dodavateli.

  Barbora Dvořáková, ředitelka útvaru Skupinový nákup a služby, ČEZ, a. s.