Implementace SAP SRM u zákazníka Skupina ČSOB

Cíle, výzvy & příležitosti

 • Redukce zákaznických vývojů.
 • Užší integrace se systémem SAP ERP (replikace kmenových záznamů materiálů).
 • Zlepšení Workflow procesů.

Proč SAP?

 • Užší Integrace se systémem SAP ERP vede k nižší náročnosti na údržbu dat v prostředí SAP SRM.
 • Katalogové řešení SAP SRM-MDM uživatelům umožňuje rychlé a přehledné vyhledávání požadovaných produktů a služeb.
 • Nové prostředí zjednodušuje správu schvalovacího procesu, ale i případné následné hledání chyb při určování schvalovatelů prostřednictvím aplikačního logu systému SAP SRM.

Implementované řešení

 • Identifikace zákaznických vývojů a modifikací systému a následné zhodnocení jejich relevance v prostředí SAP SRM 7.
 • Převod pravidel schvalování dokladů do prostředí SAP SRM 7.
 • Migrace organizační struktury.
 • Integrace systému SAP SRM 7 SAP ERP.

Snížení náročnosti administrace

Úspora nákladů spojených s administrací systému a snížení chybovosti zpracování dat:

 • o 20% vytvořením jediné zdrojové databáze pro kmenové záznamy dodavatelů a materiálů.
 • o 20% přechodem z původního workflow EBP na novou technologii SAP SRM 7.0 (procesem řízené workflow).
 • o 30% nahrazením katalogového řešení Requisite Catalog řešením SAP SRM-MDM Catalog 3.0.
Implementace SAP SRM u zákazníka Skupina ČSOB | con4PAS

Implementace SAP SRM

Kvalita dodavatele se projeví nenápadně sama, když zjistíte, že pro běžný provoz již dodavatele vůbec nepotřebujete.

Ing. Václav Soukup, projektový manažer - senior, Skupina ČSOB
Řízení vztahu s dodavateli