Implementace workflow u zákazníka Česká pojišťovna

Jednodušší přístup ke schvalování, zpřehlednění, snadná administrace a využití organizační struktury byly hlavními cíli implementace řešení UNIPROCESS® pro Českou pojišťovnu. Zároveň bylo umožněno snadné propojení stávajících a nových Workflow a jednoduchá změna procesu schvalování.

Rozsah implementovaného řešení UNIPROCESS®

  • Workflow nad nákupními doklady a fakturami pro Českou pojišťovnu
  • Workflow nad nákupními doklady a fakturami pro dceřinou společnost PPF Generali services
  • Workflow pro zadávání nových účtů hlavní knihy
  • Workflow expresní účty hlavní knihy

 

Výhody řešení

Implementací řešení UNIPROCESS® se vyřešily problémy s oběhem dokumentů. Bylo zajištěno sjednocení schvalovacího prostředí pro všechna Workflow, které přineslo značnou úsporu času. Velkým benefitem je také přehledné monitorování schvalovacího procesu a jednoduchá administrativa.  Mezi další benefity patří:

  • 60% úspora času na administraci workflow
  • 30% dodání podkladů pro auditory a zpětné dohledání historie schvalování
  • 30% snížení chybovosti u oběhu dokladů
  • 30% snížení pracnosti
Implementace workflow u zákazníka Česká pojišťovna | con4PAS

Implementace řešení UNIPROCESS®

Hlavní přínos workflow využívajících UNIPROCESS® je sjednocení procesu administrace WF a predikce cest schvalování.

Petr Spanilý, Konzultant FI a WF, Česká pojišťovna, a.s.
Elektronické procesy v SAP