Elektronické procesy v SAP

Vyžadují Vaše firemní procesy schvalování? Uvítali byste elektronické schvalování Vašich dokumentů a zamezení tak ztrátám papírových dokladů? Nemáte přehled, u koho se doklady nacházejí, kdo je právě zpracovává? Je pro Vaše uživatele nepřehledné schvalovací prostředí?

Zvyšte výkonnost podnikových procesů pomocí řešení UNIPROCESS®!

UNIPROCESS® je nástroj pro vytváření vlastních workflow procesů bez potřeby zákaznického vývoje, vychází z principů standardního SAP Workflow a tvoří jeho nadstavbu. Hlavním přínosem je snadná údržba, monitorování a jednotné schvalovací prostředí. Zákazníci, kteří používají UNIPROCESS® jsou osvobozeni od ladění výkonnosti workflow procesů, neboť framework je připraven zvládnout velký počet schvalovacích procesů i uživatelů.

Hlavní přínosy

 • Jednotné prostředí pro definování, řízení a monitorování procesů WF.
 • Podstatné zrychlení oběhu elektronických dokumentů (požadavek na objednávku, objednávka, faktura, požadavek na kmenový záznam materiálu,...).
 • Významné zajištění přehlednosti a transparentnosti procesů.
 • Účinné nástroje pro analýzu WF procesů a řešení incidentů.
 • Pevné integrační vazby na organizační strukturu.
 • Snadné nastavení a údržba pravidel podpisového řádu společnosti.
 • Sofistikované řízení schvalovacích kroků a efektivní zavádění nových workflow procesů.

Referenční projekty

 • UNIPROCESS – Schvalování požadavků na objednávku – Kostelecké uzeniny

  UNIPROCESS – Schvalování požadavků na objednávku – Kostelecké uzeniny

  Implementace řešení UNIPROCESS® - Schvalování požadavků na objednávku

  Významným přínosem je zpřehlednění a jednotnost interních procesů spolu s dostupností dat. Tyto aspekty pak velmi pozitivně ovlivňují manažerská rozhodnutí.

  Ing. Michal Žídek, finanční ředitel, Kostelecké uzeniny a.s.
 • UNIPROCESS – Vodňanská drůbež

  UNIPROCESS – Vodňanská drůbež

  Implementace řešení UNIPROCESS®

  Z pohledu vedení společnosti považuji za největší přínos přehled o požadavcích na objednávky, přehled o samotných objednávkách a jejich následné realizaci. Implementace řešení UNIPROCESS® dává vedení ucelený a dobře kontrolovatelný přehled o nákupních procesech ve společnosti.

  Ing. Pavla Bublíková, finanční ředitel, Vodňanská drůbež, a.s.
 • UNIPROCESS – Česká pošta

  UNIPROCESS – Česká pošta

  Implementace řešení UNIPROCESS®

  Workflow výrazně pomohlo v oblasti řízení nákladů, plánování nákladů va kontroly a to díky snadné a rychlé dostupnosti dokladů. V době měsíční účetní závěrky máme přesný přehled faktur v oběhu a snadno tvoříme dohadné položky, aby měsíční závěrka podávala reálný obraz o stavu nákladů a závazků.

  Romana Grgičevičová, ředitelka odboru Účetnictví závazků podniku, Česká pošta s.p.
 • UNIPROCESS – Česká pojišťovna

  UNIPROCESS – Česká pojišťovna

  Implementace řešení UNIPROCESS®

  Hlavní přínos workflow využívajících UNIPROCESS® je sjednocení procesu administrace WF a predikce cest schvalování.

  Petr Spanilý, Konzultant FI a WF, Česká pojišťovna, a.s.
 • UNIPROCESS – ČEZ

  UNIPROCESS – ČEZ

  Implementace řešení UNIPROCESS®

  Rychlé nasazení workflow přispívá k zvyšování výkonnosti nákupu.

  Ing. Barbora Dvořáková, Ředitelka útvaru nákup noncore služby a materiál, ČEZ, a. s.
 • UNIPROCESS – Zentiva Group

  UNIPROCESS – Zentiva Group

  Implementace řešení UNIPROCESS®

  Implementace workflow přispěla k revizi toku informací o kmenovém záznamu materiálu ve čtyřech výrobních závodech a zároveň umožnila přenos odpovědnosti za zadání dat na vlastníka informace.

  Ing. Jiří Vácha, SCM Director / Ing. Aleš Kapitán, Master Data Expert, Zentiva Group, a.s.
 • UNIPROCESS – Trigema

  UNIPROCESS – Trigema

  Implementace řešení UNIPROCESS®

  Přínosem řešení UNIPROCESS® je efektivní a rychlá implementace nových workflow, kterou provádíme bez  pomoci externích konzultantů. Implementací workflow pro likvidaci faktur bylo dosaženo snížení celkového počtu schvalovaných faktur a v celém procesu bylo dosaženo výrazných časových úspor.

  Ing. Michal Tota, ředitel IT, Trigema a.s.
 • UNIPROCESS – Telefónica Czech Republic

  UNIPROCESS – Telefónica Czech Republic

  Implementace řešení UNIPROCESS®

  Přečtěte si údaje provozních benefitů v detailu reference, které uvedl

  Mgr. Pavel Volejníček, MBA, Manažer pro Rozvoj podpůrných systémů, Telefónica Czech Republic, a.s.