Implementace workflow u zákazníka Česká pošta

Cílem projektu bylo sjednocení účetní agendy a její podpora. Zavedením elektronického oběhu dokladů jsme docílili odstranění dokumentů v papírové formě a sjednotili a urychlili celou účetní agendu.

Rozsah implementovaného řešení UNIPROCESS®

V rámci projektu bylo implementováno schvalování požadavků na objednávku a schvalování objednávek. Pro doplnění ucelení nákupního a účetního procesu byla navržena logistická likvidace faktur.

 

Výhody řešení

Navržené řešení zrychlilo proces oběhu faktur a odstranilo využívání papírových dokumentů. Schvalovací proces probíhá automaticky na základě zavedení pravidel schvalování a implementování podpisového řádu v rámci WF a je jednoduše dokumentovatelný

  • 80% úspěšnost likvidace faktur s vazbou na objednávku
  • Zrychlení oběhu faktur díky automatickému určení schvalovatelů
  • Snížení mzdových nákladů díky zefektivnění procesů likvidace faktur
  • Značná úspora nákladů díky odstranění papírových dokumentů
Implementace workflow u zákazníka Česká pošta | con4PAS

Implementace řešení UNIPROCESS®

Workflow výrazně pomohlo v oblasti řízení nákladů, plánování nákladů va kontroly a to díky snadné a rychlé dostupnosti dokladů. V době měsíční účetní závěrky máme přesný přehled faktur v oběhu a snadno tvoříme dohadné položky, aby měsíční závěrka podávala reálný obraz o stavu nákladů a závazků.

Romana Grgičevičová, ředitelka odboru Účetnictví závazků podniku, Česká pošta s.p.
Elektronické procesy v SAP