Implementace workflow u zákazníka Trigema

Základem celého projektu bylo vytvoření nástroje pro snadné zavedení, správu a automatické řízení workflow procesů. V rámci úvodní implementace byly společností Trigema vybrány scénáře pro schvalování dodavatelských faktur.

Rozsah implementovaného řešení UNIPROCESS®

  • Implementace add-on UNIPROCESS®
  • Workflow pro logistickou likvidaci faktur

 

Výhody řešení

Implementace řešení UNIPROCESS® přinesla snížení pracnosti, časové náročnosti a administrace workflow. Řešení poskytlo jednotné uživatelské rozhraní pro schvalovatele a přehledné monitorování schvalovacího procesu. Rovněž jsme docílili zrychlení oběhu dodavatelských faktur a monitorovatelnosti schvalovacího procesu.

  • 50% zkrácení doby vývoje nového WF
  • 75% zkrácení doby úpravy běžícího WF
  • 30% zkrácení schvalovacího procesu v rámci likvidace faktur
  • 5% úspory na osobních nákladech
Implementace workflow u zákazníka Trigema | con4PAS

Implementace řešení UNIPROCESS®

Přínosem řešení UNIPROCESS® je efektivní a rychlá implementace nových workflow, kterou provádíme bez  pomoci externích konzultantů. Implementací workflow pro likvidaci faktur bylo dosaženo snížení celkového počtu schvalovaných faktur a v celém procesu bylo dosaženo výrazných časových úspor.

Ing. Michal Tota, ředitel IT, Trigema a.s.
Elektronické procesy v SAP