Implementace workflow u zákazníka Vodňanská drůbež

Cílem implementace řešení UNIPROCESS® ve společnosti Vodňanská drůbež byla standardizace celého procesu nákupu, průhlednost a dokumentovatelnost schvalovacího procesu a přehledný reporting usnadňující rozhodování vedení společnosti.

Rozsah implementovaného řešení UNIPROCESS®

  • Implementace schvalovacího workflow pro proces požadavků na objednávku, automatizace procesu objednávání
  • Implementace schvalovacího workflow pro proces likvidace faktur
  • Zavedení povinnosti příjmu materiálu / služeb
  • Využití „best practices“ daného řešení

 

Výhody řešení

Nasazení schvalovacího procesu přineslo vedení společnosti přehledný a jednotný reporting v rámci schvalovaných dokladů. Velmi kladný ohlas na nasazení řešení UNIPROCESS® byl zaznamenán u klíčových uživatelů a vrcholového vedení, kteří ocenili podporu jejich záměru.

  • Standardizace celého procesu nákupu
  • Průhlednost schvalovacího procesu
  • Dokumentovatelnost schvalovacích procesů
  • Krátká doba implementace
  • Kladné přijetí uživateli
 

Ing. Boleslav Bieber, vedoucí oddělení IT, Vodňanská drůbež, a.s., řekl:

„Z pohledu IT považuji za hlavní přínos implementace řešení UNIPROCESS®, možnost rozšíření schvalovacího WF na další objekty a to při zachování jednotného schvalovacího prostředí.“

Implementace workflow u zákazníka Vodňanská drůbež | con4PAS

Implementace řešení UNIPROCESS®

Z pohledu vedení společnosti považuji za největší přínos přehled o požadavcích na objednávky, přehled o samotných objednávkách a jejich následné realizaci. Implementace řešení UNIPROCESS® dává vedení ucelený a dobře kontrolovatelný přehled o nákupních procesech ve společnosti.

Ing. Pavla Bublíková, finanční ředitel, Vodňanská drůbež, a.s.
Elektronické procesy v SAP