Konec problémům s oběhem papírových či e-mailových dokumentů

Společnost Zentiva hledala řešení, které by zefektivnilo proces tvorby a kontroly kvality dat. Implementace řešení UNIPROCESS® splnilo cíl zavedení elektronického workflow, které mimo jiné umožnilo zajistit evidenci stavu založených dat a jejich správnost, možnost dalších uprav a rozšíření a propojení s dalšími systémy a existujícími workflow.

Rozsah implementovaného řešení UNIPROCESS®

  • Workflow pro založení kmenového záznamu materiálu
  • Workflow pro založení kusovníku

 

Výhody řešení

Zavedení elektronického Workflow vyřešilo problém s oběhem dokumentů jak v papírové, tak v e-mailové podobě.

  • Monitoring schvalovacího procesu a správa KZM
  • Eliminace ztráty papírového originálu
  • Schvalování a zpracování požadavků dle pravidel společnosti
Implementace workflow u zákazníka Zentiva Group | con4PAS

Implementace řešení UNIPROCESS®

Implementace workflow přispěla k revizi toku informací o kmenovém záznamu materiálu ve čtyřech výrobních závodech a zároveň umožnila přenos odpovědnosti za zadání dat na vlastníka informace.

Ing. Jiří Vácha, SCM Director / Ing. Aleš Kapitán, Master Data Expert, Zentiva Group, a.s.
Elektronické procesy v SAP