Implementace SAP SRM u zákazníka Zentiva Group

Cíle, výzvy & příležitosti

 • Potřeba systémové podpory pro nákupní činnosti.
 • SOD – Oddělení funkcí v procesu nákupu
 • SOX – Soulad se Sarbane Oxley Act.
 • Zajistit absolutní kontrolu prostřednictvím nákupních požadavků a plného dodržování skupinových procesů.
 • Zajistit plnou integraci do stávající ERP architektury.

Proč SAP?

 • Zajištění podpory SOD a SOX v nákupních procesech.
 • Funkční rozsah řešení v oblasti operativního
  i strategického nákupu.
 • Procesní i systémová integrace se SAP ERP
  ve standardu řešení.

Implementované řešení

 • Standardní funkcionality SAP SRM pro požadování, schvalování, tvorbu objednávek s vazbou na uzavírané smlouvy.
 • Zákaznická rozšíření systému s vazbou na skupinové nákupní procesy.

Provozní benefity

 • Harmonizace procesu a příprava na úplnou integraci do nákupních systémů skupiny Sanofi.
 • Zvýšení efektivity nákupního útvaru jasným definováním rolí, specializací a nastavením lean procesů nákupu.
 • Plná integrace procesů nákupu do ostatních procesů.
Implementace SAP SRM u zákazníka Zentiva Group | con4PAS

Implementace SAP SRM

Je důležité, jaké nákupní procesy ve společnosti implementujete, ale ještě důležitější je způsob, kterým to uděláte.

Ing. Jiří Fiala, LL.M., Regional Procurement Director Comm. Spend, SANOFI
Řízení vztahu s dodavateli