Nová verze SAP Contact Center – 7.0 FP13

Nová verze SAP Contact Center – 7.0 FP13 | con4PAS

14.12.2018 SAP uvolnil novou verzi SAP Contact Center, Feature Pack 13 (FP13). Nová verze přináší rozšíření funkcionalit v oblasti nového uživatelského rozhraní (Komunikační panel), zvýšení flexibility směrování kontaktů a rozšíření integrace se SAP CRM.

20. prosince 2018

SAP neustále rozšiřuje funkcionality nového uživatelského rozhraní (ECF) postaveného na UI5 technologii. Směřuje tak k postupnému nahrazení plného CDT klienta, který již není pro některé scénáře potřebný. Nově přináší Komunikační panel, kterým lze obsluhovat příchozí a odchozí telefonní volání, chat a kontakty ze SAP CRM.

Rozšiřuje se podpora ECF klienta i ve spojení se SAP CRM, ačkoliv původní nasazení technologie bylo pro integraci se SAP cloud aplikacemi (SAP C4C – Cloud For Customer).

Vylepšení jsou možnosti směrování čekajících kontaktů ve frontě (hovorů, chatů nebo emailů), například pokud dojde k ukončení pracovní doby fronty.


Kde získáte další informace?

2728755 - SAP Contact Center 7.0 FP13 Feature Package Release – OSS note s přehledem změn a odkazy na další zdroje (vyžaduje S-uživatele).

kbEoTd4UH.iwR7b

Webový formulář


Související produkty 

Přečtěte si více o řešeních z oblasti péče o zákazníka a příběhy úspěšně realizovaných projektů.

SAP C4C SAP CRM SAP CCtr