Posviťte si na svou pipeline s Intelligent Sales

Posviťte si na svou pipeline s Intelligent Sales | con4PAS

Intelligent Sales, add-on pro SAP Sales Cloud, je nástroj typu „vše v jednom“. Pomůže Vám například uzavřít nové obchody, spravovat pipeline, předpovídat tržby či získávat nové zákazníky.

12. ledna 2022

Díky Intelligent Sales lze nahlédnout do pipeline, spolehlivěji predikovat a maximalizovat prodeje. S tímto inteligentním add-onem pro SAP Sales Cloud lépe identifikujete příležitosti, které vyžadují korekci, a what-if („co kdyby“) analýza Vás nasměruje k přesným a spolehlivým předpovědím. Uvidíte příležitost postupovat skrze pipeline – k dispozici jsou filtry a různé způsoby zobrazení pro prohlížení konkrétních dat.

Manažeři při implementaci prodejního procesu s Intelligent Sales vždy vědí, kam smysluplně investovat čas, aby získali více zakázek. A pomocí přehledné pipeline snadno zjistí, kterým obchodům se věnovat, aniž by se museli spoléhat na ruční zadávání dat obchodními zástupci.

 

Hlavní výhody

Intelligent Sales add-on pro SAP Sales Cloud Vám pomůže:

 

 

 

Čtyři moduly nástroje Intelligent Sales

Pipeline Manager

Modul Pipeline Manager nabízí aktuální a úplný přehled o pipeline příležitostí i skutečném stavu každé z nich. Skóre zdraví příležitosti (Opportunity Health Score) stojí na strojovém učení a identifikuje rizika. Data lze editovat a filtrovat přímo v Pipeline Manager.

Pipeline Manager - C4C Intelligent Sales obr. 1

 

Forecast Tracker

Vysoce přesný odhad prodejů poskytuje modul Forecast Tracker. Už žádné zbytečné excelovské tabulky. Transparentnost a přesnost předpovědí zajistí what-if („co kdyby“) analýza a sledování kolísání prognóz v čase. Prognózy jsou porovnány s cílovými hodnotami prodeje a agregovanými příležitostmi pro zvolené fiskální období. Manažeři prodeje dokážou odhalit příčinu případných nesrovnalostí.

Sestavení a sledování prognózy pro velký prodejní tým často zahrnuje export všech informací ze systému CRM, kdy manažeři zpracovávají obchody po jednotlivých řádcích a každý týden provádějí kontrolu své prognózy. S nástrojem Intelligent Sales lze vytvořit komplexní proces tvorby prognóz s týdenním odesíláním dat obchodními zástupci a manažery, sledováním historických dat, úpravami a analýzou trendů.

Forecast Tracker - C4C Intelligent Sales obr. 2

 

Pipeline Flow

Diagram toku pipeline poskytuje v reálném čase názorný přehled vývoje pipeline a příležitostí v ní. Sledujte změny v pipeline v průběhu času a přijímejte vhodná opatření.

Pipeline Flow - C4C Intelligent Sales obr. 3

 

Analýza trendů

Díky analýze trendů lze snadno zjistit, zda je v pipeline dostatek příležitostí k dosažení stanovených cílů. Nebo pozorovat, jak se úspěšnost týmu v průběhu času mění. A na základě těchto zjištění se rozhodnout a nastavit opatření.

 

 

Zdroje

SAP Help Portal: Intelligent Sales Add-On for SAP Sales Cloud

YouTube: SAP Cloud for Customer

 

Kde získáte další informace?

Wiki stránka SAP CX Cloud obsahuje oznámení a informace o portfoliu SAP Sales & Service Cloud. Doporučujeme všem, kteří se zajímají o SAP Sales & Service Cloud, si tuto stránku uložit. Pro přístup na stránku wiki je potřeba S-uživatel.

SAP Customer Experience Wiki – SAP Sales & Service Cloud (Cloud for Customer)

Webový formulář

 

Související produkty 

Přečtěte si více o řešeních z oblasti péče o zákazníka a příběhy úspěšně realizovaných projektů.

SAP C4C SAP CPQ SAP CRM Sinch Contact Pro