SAP Cloud for Customer – Co je nového – Listopad 2019

SAP Cloud for Customer – Co je nového – Listopad 2019 | con4PAS

O víkendu 2. listopadu společnost SAP upgradovala všechny testovací tenanty na verzi 1911. Prostředí vývoje přišlo na řadu následující víkend – 16. listopadu. Protože seznam vylepšení je tradičně dlouhý, rádi bychom zde zdůraznili podporu přiřazení více rolí obchodním partnerům a obrovské zlepšení v uživatelském rozhraní, konkrétně v layoutu s přehledem tiketů.

22. listopadu 2019

SAP také dostál svému slovu a na základě svého strategického rozhodnutí (oznámeného ve vydání 1808) ukončil podporu HTML 5 UI v rámci řešení Cloud for Customer, HTML5 UI již není podporováno v testovacích, ani v produkčních tenatech. Fiori UI je jediným podporovaným uživatelským rozhraním.

 

Obecné informace:

Fiori Client: New Quick View

 • S vydáním v únoru 2020 (February 2020 release) budou všechny standardní synchronní API založeny pouze na protokolu C4C OData API v2:
  • Dříve neschválené protokoly SOAP (A2X) a C4C OData API v1 už nejsou podporovány.
  • Existující implementace nebudou nijak ovlivněny a budou stále fungovat.
 • Motiv SAP Blue Crystal je nahrazen výchozím motivem SAP Fiori 3.
 • Nové navigační menu je jedinou dostupnou možností.
 • Podpora více osobních filtrů na kartě s filtry domovské stránky (Homepage Filter).
 • Hromadně editovatelné Datasets – pro mnoho Datasets lze nahradit hodnoty všech vybraných řad novou hromadně editovatelnou řadou.
 • Fixní okno rychlého náhledu – okno s přehledem informací bude otevřeno na straně obrazovky s možností editace a dalších činností. Součástí je speciální tlačítko k přímému otevření objektů. Konec informacím, které se zobrazují až po najetí myší.
 • Business Partner: Multiple Role assignment to Business PartnersObchodní partner nyní může přiřazovat více rolí, např. Účet, Partner, Konkurence:
  • Toto přiřazení je podporováno pro Účty, Kontakty a Individuální Zákazníky.
  • Proces vytvoření účtu může být spuštěn ze sekce hledání hodnoty.
  • Kontrola duplicity ukáže podobnosti/shodnosti partnerských rolí.
 • Obchodní partner má nyní rozšířená přístupová práva založená na přiřazení k prodejním datům.
 • Mobilní aplikace má vylepšená gesta.
 • Vestavěné analytiky Live Connect do SAP Analytics Cloud.
 • Vylepšené workflow nyní dovoluje fixní příjemce e-mailů a nastavení BADI příjemců.
 • SDK může nyní mazat dříve rozšířená pole a stahovat předchozí verze řešení.
 • Pracovní data mohou nyní využívat interně známá ID, namísto skrytých externích klíčů:
  • Vylepšení integrace REST API přes OData.
  • Implementace technický uživatelů pro OData. 

 

Co je nového v oblasti prodeje:

 • Nová doporučení produktů skrze cross, up a down prodej na položce produktu dané příležitosti, založená na definici Produktového listu.
 • Vylepšené workflow Cenotvorby o aktualizaci příležitosti nebo vytvoření nové následné příležitosti.
 • U příležitostí je nyní možné zakázat obrazovku rychlého vytváření a nahradit ji kompletní přímou úpravou.
 • Nové funkce v nativní mobilní aplikaci (podporovány na iOS 13+).
 • Značný upgrade uživatelského rozhraní v kalendáři aktivit, aby odpovídala novému rozložení akčních polí a výběrům.
 • E-Mail – Preview of response E-MailPovolení e-mailových šablon v aktivitách.
 • Vylepšení hromadné editace procesoru v činnostech.
 • Rozpoznání příloh dotazníků pomocí nové klasifikace Doplňkové Přílohy (Related Attachments).
 • Doplňková funkce ke stažení všech souvisejících příloh ve formě PDF dokumentu.
 • Vylepšení KPI v Perfect Store:
  • Rozšířené rozbalení pro zobrazení dalších podrobností, například předchozích skóre.
  • Cílené a dynamické prahy založené na hodnotách účtu.
  • Vizuální zlepšení zobrazení hodnot KPI.

 

Co je nového v oblasti servisu:

 • Zlepšené propojení Live aktivit pro události a telefonní hovory.
 • Samoobslužný portál – přidání formátu RTF a příloh.
 • Vylepšení sociálních médií:
  • Přizpůsobení pouze přímé konverze zpráv, spíše než všech odpovědí.
  • Uživatelský status pro znovuotevřené tikety.
  • Mobilní App UX má revidované a optimalizované uživatelské rozhraní.
 • Ticket – New Overview Layout DesignCelkové vylepšení přehledu tiketu v rámci uživatelského rozhraní.
 • Nová kontrola časové osy v rámci tiketu pro řízení celé časové osy, včetně možnosti přímého přidání poznámek ve formátu RTF na libovolné místo na časové ose.
 • Vylepšení dříve implementované funkce šablony značky, nyní umožňuje vybrat šablonu značky pro e-mail a zobrazit náhled e-mailu před odesláním.
 • E-mailové šablony mohou být nyní vytvořeny ve všech jazycích bez nutnosti nejprve v rámci customizace vybrat konkrétní jazyk.
 • Vylepšení funkcionality aktivit k vytváření schůzek v tiketech.
 • Posílání schválené pracnosti z FSM do C4C.
 • Aktualizace integrace Field Service Management (FSM)
  • Plná integrace dovedností z C4C do FSM (tiket, produkt aj.)
 • Vylepšení správy instalace
  • Umožnění vytváření tiketu pro více registrovaných produktů.
  • Export instalačních bodů.
  • Změna polohy registrovaných produktů současně se změnou polohy zákazníka.

 

Kde získáte další informace?

Sales Features 1911

Service Features 1911

kbEoTd4UH.iwR7b

Webový formulář

 

Související produkty 

Přečtěte si více o řešeních z oblasti péče o zákazníka a příběhy úspěšně realizovaných projektů.

SAP C4C SAP CPQ SAP CRM SAP CCtr