Co je nového v SAP Sales and Service Cloud 2005?

SAP Cloud for Customer – Co je nového ve vydání 2005 | con4PAS

O víkendu 2. května 2020 SAP upgradoval všechny testovací tenanty na verzi 2005. Produkční prostředí SAP C4C následovalo o víkendu 16. května 2020. Jako obvykle, SAP představil v nové verzi spoustu funkcionalit. Ve většině případů jde o zlepšení funkcí stávajících, dlouhý seznam však zahrnuje i zcela nové funkcionality. Především bychom rádi vyzdvihli vlastnosti týkající se obchodního partnera (Business Partner) a další obecné informace.

18. června 2020

Obecné informace

 • Sdílení personalizace reportingu – Akce pro sdílení a přijímání personalizace v reportinguObchodní partner (Business Partner):
  • Integrace Závodů z ERP je nyní k dispozici. V organizační struktuře je zanesená jako funkce.
  • Informace o Závodech jsou následně k dispozici jako součást Prodejních dat Zákazníků.
  • Změna formátování kontaktních osob Obchodních partnerů je rozšířená a může být individuálně vybraná při vytváření nebo editování osob.

 

 • Další vybraná témata:
  • Bylo povolené omezení přístupu k přílohám. Uživatel má přístup ke knihovně příloh na základě stanovených omezení.
  • Možnost sdílet osobní Pohledy a Výběry. Ty zůstanou ve frontě, dokud nejsou zkontrolované příjemcem. Jakmile jsou schválené, jsou k dispozici uživateli.
  • Filtry řídicího panelu je možné přizpůsobit a uložit pro opakované použití. Můžou být také publikované prostřednictvím odkazu přes odkaz na jiné strany, jak to bylo dříve možné s výkazy.

 

 • Různé:
  • Několik vylepšení mobilních a off-line aplikací, zejména automatického vytváření systémových telefonních hovorů z aplikace a možnost použití poznámek.
  • Jak již bylo oznámeno dříve, podpora Microsoft IE skončí v listopadu vydáním nové verze C4C 2011.
  • Uživatelé mají možnost nahlásit incidenty přímo do SAP včetně klasifikace závažnosti.
  • Vizualizace ikony pro schválení nabídky lze změnit na textovou.
  • Závod je možné přidat do kmenových záznamů produktu a lze ho použit pro kontrolu dostupnosti v prodejních Nabídkách a Zakázkách.
  • Možnost pro klíčové uživatele snadno kopírovat rozvržení stránky (bez přiřazení).
  • Vytvoření nových rozšířených polí s typem objektu umožňující vytvoření nespojených záznamu, ale se standardní plnou schopností vyhledávání.
  • Různá vylepšení Visual Studia, včetně přizpůsobení nového rychlého zobrazení, off-line skriptování a adaptace, sledování výkonu a opakované použití analyzátoru JSON.
  • Zobrazení replikace konfigurace produktu z ERP, která je nyní k dispozici v prodejní Nabídce.
  • Vylepšení integrace CPQ umožňující kopii Příležitosti z nabídky CPQ nebo vytvoření nabídky CPQ z potencionálního zákazníka.

 

Co je nového v oblasti prodeje

Pravděpodobně největší změnou v této verzi je zavedení inteligentního prodeje, kterou lze aktivovat prostřednictvím SAP podpory. Inteligentní prodej přináší kompletně nový modul pro řízení prodeje.

 

Podívejte se na další inovace v modulu Sales:

 • Pipeline Manager umožňuje identifikaci rizik pomocí bublinového grafu na základě stavu příležitostí, za pomocí učení SAP Machine. Data lze filtrovat a editovat napřímo.
 • Namísto off-line simulace v Excelu, Forecast Tracker umožňuje rychlý a intuitivní zprocesování pracovního postupu v reálném čase. Analyzujte více typů prognóz, obchodních analýz nebo přímého podání zpráv.
 • Nejslibnější je Pipeline Flow, která ukazuje změny v pipelině za různé období. Pomáhá kontrolovat a analyzovat výsledky různých scénářů, jako jsou uniklé, ztracené nebo nové příležitosti. Pomáhá také identifikovat konkrétní trendy.
 • Funkce pro přidání specifických partnerských rolí byla přidaná pro tipy, podobná, která již existuje pro příležitosti.
 • Aktuálně je možné vytvořit nové Tipy z provedených Návštěv.
 • V rámci příležitosti je představena nová záložka Všechny zahrnuté strany, která kombinuje Prodejní tým, Konkurenti a Zahrnuté strany na jedné záložce plus umožňuje přidat příležitosti specifickou adresu pro každou z nich, což není k dispozici nikde jinde.
 • Plánovač činností byl vylepšen, aby zahrnoval kromě stávajících Úkolů a Průzkumů i další činnosti, jako jsou Telefonní hovory a Schůzky. Plánovač posiluje flexibilitu tím, že umožnuje omezit tyto činnosti na povinné pro konkrétní fázi.
 • Pravidla workflow umožnují nově používat pole pro Počáteční a Koncové datum výnosu.
 • V Nabídkách zákazníkovi je možné zakázat standardní oznámení a nahradit je vlastními.

 

Co je nového v oblasti servisu

 • E-mailový editor a neasociované e-maily automaticky načítají připojené obrázky, aby usnadnily práci s e-mailem.
 • Stav odchozích e-mailů z tiketů je nyní monitorován a lze jej analyzovat pro každý e-mail namísto čekání na zpětnou vazbu od zákazníka, že e-mail nedorazil.
 • Přidané fulltextové vyhledávání skrz všechny e-mailové interakce a systémová prevence změn ve značkách e-mailů.
 • Rozšíření polí časové osy umožňují vlastní třídění podle obchodních potřeb. Nové akce umožňují všestrannější práci díky příkazům rozdělit, kopírovat nebo přesunout.
 • Nová funkce SMS tiketů pro scénáře B2B.
 • Systém nyní podporuje nahrávání libovolných HTML šablon třetích stran se zahrnutím zástupných znaků podobných textové šabloně. Použití šablony je nyní k dispozici také jako výkaz.
 • V rámci správy služeb je přidaná nová funkce vkládání přímých obrázků přímo do popisu tiketu a jejich zobrazení pro zákazníky v souhrnu PDF.
 • Výběr role Příjemce na základě hlavní role Fakturační adresy.
 • Přímé vytvoření Plánu údržby ze smlouvy je nyní k dispozici. Můžete si vybrat, pro které redistribuované produkty bude tento plán platit.
 • Vylepšení integrace s FSM, zejména pro plánování replikací ve FSM:
  • přiřazení zaměstnanců organizace jako regionu,
  • technika nebo servisního týmu jako region a funkční umístění.
 • Kategorie služeb z tiketů jsou nyní mapovány na typ problému ve FSM spolu s počátečním a koncovým datem, které jsou aktualizované po dokončení činnosti.

Integrace FSM

 

 

Kde získáte další informace?

kbEoTd4UH.iwR7b

Webový formulář

 

Související produkty 

Přečtěte si více o řešeních z oblasti péče o zákazníka a příběhy úspěšně realizovaných projektů.

SAP C4C SAP CPQ SAP CRM SAP CCtr