Co je nového v SAP Sales Cloud 2011?

SAP C4C – Co je nového – Listopad 2020 | con4PAS

20. října 2020 SAP upgradoval všechny testovací klienty na verzi 2011. Produkční prostředí následovalo o víkendu 14. listopadu 2020. V nové verzi SAP jako obvykle představil mnoho nových funkcionalit. Ve většině případů se jedná o vylepšení stávajících funkcí, dlouhý seznam však zahrnuje i zcela nové funkcionality.

5. ledna 2021

Co je nového v oblasti prodeje

Nových funkcionalit a inovací je ve verzi 2011 opět mnoho. Z oblasti prodejních procesů jsme pro Vás vybrali a popsali ty nejzajímavější.

 

Seznam kontaktů

SAP představil zcela nové pracovní centrum nazvané seznam kontaktů. To umožňuje vytvoření seznamu kontaktů z databáze kontaktů, potenciálních zákazníků a tipů. Uživatelé mohou volat přímo z C4C, sledovat výsledky a hodnotit úspěšnost.

Obrázek1

Tvorba nového seznamu kontaktů je intuitivní a komfortní díky tříkrokovému průvodci Guided Action Flow (GAF). Manažer může vidět stav seznamu kontaktů – vidí, jaké procento osob na seznamu je ve stavu „uzavřeno“. Verze 2011 podporuje možnost označit osoby na seznamu jako tip, kontakt nebo potenciální zákazník. Při vyhledávání kontaktů se ve vyskakovacím okně zobrazí pouze lidé, kteří souhlasili s telefonickým kontaktem (marketingová oprávnění). Přiřazování rolí zaměstnanců k seznamům kontaktů je flexibilní.

Obrázek2

Seznam kontaktů může být aktivován hned, když bude připravený, nebo může být finalizován později.  Po aktivaci seznamu kontaktů jsou podporována e-mailová upozornění a interní C4C upozornění.  Obchodní zástupce si může rychle zobrazit stav všech účastníků seznamu kontaktů, vybrat ty, kterým chce zavolat a zahájit hovor přímo z lišty účastníci.

Obrázek3

Po kliknutí na telefonní číslo účastníka se zobrazí vyskakovací okno telefonie i záložka v centru live aktivit. Obchodní zástupce může zaznamenat výsledek hovoru v centru live aktivit jako poznámky, stav hovoru, datum/čas dalšího hovoru, výsledek hovoru. Existující pole mohou být upravena a/nebo mohou být přidána nová pole, která budou odpovídat vašim konkrétním obchodním procesům.

Obrázek4

 

Tip

 • Našeptávač hledání adresy a ověření

Ve verzi 2011 mohou uživatelé při vytváření tipu využít našeptávač hledání adresy a ověření. Adresní řádek je aktualizován poté, co uživatel vybere adresu. Potvrzené adresy jsou automaticky udržované, což zabraňuje vzniku chyb a snižuje počet kliknutí potřebných k zadání adresy. Tato funkce vyžaduje zvláštní SAP DQM licenci, ale cena za vyhledání adresy se započítá až v případě, kdy uživatel vybere adresu z navrhovaného seznamu.

Obrázek5

 

 • Správce prodeje (Sales Owner) pro pravidla směrování tipů

Správce prodeje může být upravován v pravidlech směrování tipů.  Kromě současného vlastníka pro směrování tipů může být dodatečně upraven také správce (prodeje).

 

 • Formátované poznámky podporované v akcích workflow

Nyní je možné odeslat text formátovaných poznámek o tipu prostřednictvím e-mailu (akce workflow).  Workflow nyní podporuje pro takové poznámky zástupný znak, který může být jednoduše odeslán prostřednictvím předdefinovaných akcí workflow.

Obrázek6

 

Příležitost

 • Kontrola duplicit

Nová funkcionalita pro příležitosti nazvaná kontrola duplicit umožňuje vyhledávat duplicitní příležitosti a informace o potenciálních zákaznících. Tato funkcionalita zabraňuje vytvoření duplicitní příležitosti.

Obrázek7

 

 • Nastavení stavu položky ke spravování celkové sjednané ceny

Stav položky může snížit hodnotu celkové sjednané ceny příležitosti. Celková sjednaná cena příležitosti je počítaná automaticky a upravená s ohledem na stav položky.

Obrázek8

 

Cenová nabídka

 • Použít formátovaný text pro odchozí e-maily

Tato funkce vám umožňuje vybrat si naformátované šablony a podpisy pro odchozí e-maily, které umožňují vyšší flexibilitu v e-mailové komunikaci se zákazníky.

 

Smlouvy

 • Povolit smlouvy v režimu plné tvorby (Full Create)

Novou smlouvu je možné vytvořit v režimu plné tvorby a obchodní zástupce může v jednom kroku vyplnit všechny relevantní informace o smlouvě. Tato funkcionalita umožňuje urychlení procesu tvorby smlouvy, protože uživatelé už nemusí několikrát přepínat obrazovku, ale mohou začít smlouvu rovnou upravovat.

Obrázek9

 

Objednávka

 • Použití data doručení objednávky ke kontrole doby platnosti produktu

Tato funkce umožňuje pomocí seznamu produktů vybrat datum pro navrhované produkty v transakci v závislosti na jejich době platnosti. Hlavní výhoda spočívá v tom, že se zákazníci mohou rozhodnout, které datum se bude kontrolovat při zobrazování navrhovaných produktů ze seznamu produktů, což zajistí viditelnost produktu pro obchodní zástupce.  Zákazník může pro transakci vybrat požadované datum dodání, pokud si přeje, aby mu byly nabízeny pouze ty produkty, které jsou platné v době dodání objednávky.

Obrázek10

 

 • Synchronizace data vytvoření s datem dokumentu

Objednávky převedené z ERP mohou mít stejné datum vytvoření jako je datum dokumentu v ERP. Tato funkce vylepšuje analýzu a zobrazení objednávek převedených z ERP/S4Hana do C4C.

 

 • Účet na nejvyšší úrovni a nadřazený účet jsou součástí pracovního seznamu/vyhledávání a přehledu

Verze 2011 umožňuje vyhledávat objednávku podle účtu na nejvyšší úrovni/nadřazeného účtu. Tato funkcionalita vylepšuje viditelnost hierarchie účtů během zpracování objednávky.

Obrázek11

 

 • Barevné vyznačení stavu kreditu

Různé hodnoty stavu kreditu jsou nyní zobrazovány v různých barvách.  Hlavní výhodou této funkce je lepší viditelnost stavu kreditu díky zobrazení různými barvami, což přináší vyšší komfort při práci.

 

Průzkum

 • Automatické vytvoření následné úlohy

Průzkumy jsou primárně využívané ke zhodnocení potřeb zákazníka a/nebo k auditu pobočky ohledně dodržování brandové strategie výrobce. V každém případě je důležité zaznamenat výsledky nebo následné úlohy v závislosti na případných výjimkách pro danou pobočku nebo jako výsledek průzkumu odpovídající na potřeby zákazníka.   Možnost generování následné úlohy bez nutnosti manuálního zásahu je zásadní pro lepší sledování těchto výsledků.

Obrázek12

Zcela nová funkce umožňuje nastavit při návrhu průzkumu podmínky, při jejichž splnění budou generovány automatické úlohy. Je možné přiřadit odpověď na otázku k atributu následné úlohy: předmět. Pokud povolíte přiřazení odpovědi na průzkum k předmětu úlohy, pomáhá to zachovat kontext, v němž byla úloha vytvořena. Tato funkce je dostupná pro všechny typy průzkumů.  Úloha bude automaticky vygenerovaná po odevzdání průzkumu.

 

 

Kde získáte další informace?

Webový formulář

 

Související produkty 

Přečtěte si více o řešeních z oblasti péče o zákazníka a příběhy úspěšně realizovaných projektů.

SAP C4C SAP CPQ SAP CRM SAP CCtr