V SIKO KOUPELNY transparentností k rychlejšímu rozhodování

Zásadním krokem stát se více zákaznicky orientovanou společností byla pro SIKO KOUPELNY harmonizace prodejních procesů prostřednictvím rychlého a agilního cloud řešení. Ke splnění tohoto cíle musely být konsolidovány informace, rozptýlené v různých systémech, a tak zlepšen tok zákaznických dat.

Proč SAP řešení?

 • Snadno pochopitelný a jednoduše provozovatelný systém
 • Předkonfigurované scénáře připravené k použití
 • Pravidelné čtvrtletní aktualizace s minimálním dopadem na běžící systém
 • Pozitivní Business Case oproti onPremise řešení
 • Předpřipravená integrace

Rozsah aktivace obchodních scénářů

V rámci implementace řešení SAP Cloud for Sales (nově SAP Hybris Sales Cloud) byly aktivovány obchodní scénáře, které pokryly procesy fungování obchodního oddělení ve společnosti SIKO KOUPELNY.

 • Správa zákazníků a kontaktů
 • Outlook integrace
 • Správa prodejního procesu (od tipu k nabídce)
 • Ocenění nabídek
 • Pipeline reporting

Výhody řešení

Implementace prvního řešení SAP Cloud for Sales ve Střední a Východní Evropě s českou jazykovou mutací zajistila managementu SIKO KOUPELNY centrálně kontrolovat obchodní aktivity, zlepšit transparentnost a posílit proces rozhodování. Pravidelné automatické čtvrtletní aktualizace s minimálním dopadem na běžící systém snížily nejen zatížení na IT a customizaci, ale i další potřebu investice.

 • 87,5% akceptace řešení uživateli
 • 320 příležitostí zadaných do systému za první dva měsíce
 • Školení 1 den oproti 5 dnům v případě on-Premise řešení
 • Bez nutnosti vstupní customizace - snížené náklady na implementaci
 • Dostupnost mobilního přístupu od samého začátku a to bez dodatečných nákladů na HW

Ocenění

Podívejte se na oficiální referenci od SAP

go.con4pas.com/reference-siko-sap/

 

Nasazení řešení SAP Sales Cloud u zákazníka SIKO KOUPELNY | con4PAS

Nasazení řešení SAP Sales Cloud

Rozhodnutí implementovat řešení SAP Cloud for Sales byl prvním klíčovým krokem v SIKO strategickém plánu využít nástroje s vysokou přidanou hodnotou. Cloud platforma představuje pro nás nejvhodnější metodu, která nás udrží v čele rychle měnícího se podnikatelského prostředí.

Tomáš Vala, Místopředseda představenstva, SIKO KOUPELNY a.s.