Centrální nákupní systém skupiny ČEZ nově nasazen i pro skupinu Severočeské doly

Centrální nákupní systém skupiny ČEZ nově nasazen i pro skupinu Severočeské doly | con4PAS

con4PAS, přední poskytovatel konzultačních služeb v oblasti nákupních procesů SAP, a Skupina ČEZ, jedna z deseti největších energetik v Evropě s více než 7 miliony zákazníků a zhruba 32 tisíc zaměstnanců, spustili centrální nákupní systém SAP SRM pro skupinu Severočeské doly.

1. března 2021

Hlavním cílem zavedení centrálního nákupního systému pro řízení vztahů s dodavateli bylo zajištění nákupních požadavků a návazných procesů způsobem obvyklým ve Skupině ČEZ pro všechny společnosti skupiny Severočeský dolů. Produktivní nasazení systému proběhlo 2.1.2021.

 

Nasazení systému přineslo následující výhody:

  • Sjednocení prostředí pro činnost nákupních útvarů.
  • Automatizace nákupního procesu.
  • Využití elektronických aukcí.
  • Nastavení jednotného reportingu.
  • Zvýšení využití rámcových smluv.
  • Snížení transakčních nákladů na zajištění nákupu.

 

Po více jak měsíci produktivního provozu hodnotí Barbora Dvořáková, ředitelka Útvaru skupinový nákup a služby, projekt jako velmi úspěšný.

„Dokončení projektu naplnilo náš hlavní cíl harmonizovat procesy nákupu i správu kmenových dat mezi skupinou ČEZ a skupinou Severočeské doly. Úspěšná realizace projektu umožňuje využít všechny výhody, které systém přináší, a to včetně podpory elektronické komunikaci s dodavateli.“

 

 

Skupina ČEZ patří mezi nejvýznamnější ekonomické subjekty v České republice a působí dále v zemích západní, střední a jihovýchodní Evropy. Hlavní předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla; obchod a prodej v oblasti zemního plynu; poskytování komplexních energetických služeb ze sektoru nové energetiky a těžba uhlí.

 

Skupina Severočeské doly – mateřskou společností jsou Severočeské doly a.s., které mají 100% podíl na základním kapitálu dceřiných společností PRODECO, a.s., SD – Kolejová doprava, a.s. a Revitrans a.s.

PRODECO, a.s. je největší strojírenskou společností v Ústeckém kraji, která je schopná navrhnout, postavit, dodat a následně také servisovat komplexní strojírenskou dodávku. Respekt na českých železnicích si za poslední roky vydobyla společnost SD – Kolejová doprava, a.s. Zajišťuje dopravu uhelných produktů především pro výrobny ČEZ a teplárny. Společnost Revitrans a.s. je ve skupině SD klíčovým dodavatelem mechanizačních výkonů i komplexních dodávek v oblastech rekultivací a investic. Zajišťuje také vrtné a trhací práce.

SD jsou významným akcionářem Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. se sídlem v Mostě. Tato instituce je klíčová pro aplikovaný výzkum v oborech nezbytných pro rozvoj hnědouhelného hornictví.

 

 

Máte zájem o další informace?

Zeptejte se nás

 

Související 

Přečtěte si více o řešeních z oblasti nákupních procesů, řízení vztahu s dodavateli a příběhy úspěšně realizovaných projektů. 

SAP SRM SAP Ariba Network Jak se stát dodavatelem v SAP Ariba Network SAP Ariba Discovery SAP Ariba Buying SAP Ariba Guided Sourcing Mobilní aplikace SAP Ariba Procurement