SAP Ariba Commerce Automation

SAP Ariba Commerce Automation | con4PAS

Cloudové řešení SAP Ariba Commerce Automation podporuje elektronickou komunikaci zákazníků s dodavateli pomocí největší celosvětové obchodní sítě SAP Ariba Network (plánovaná transformace do SAP Business Network).

14. září 2021

SAP Ariba Commerce Automation slouží k elektronické výměně obchodních dokumentů v rámci procesu Procure-to-Pay:

 • odeslání materiálové objednávky dodavateli,
 • odeslání službové objednávky dodavateli,
 • potvrzení objednávky dodavatelem,
 • zaslání dodavatelského avíza,
 • notifikace dodavatele o potvrzení příjmu,
 • zaslání faktury dodavatelem,
 • notifikace dodavatele o stavu faktury,
 • notifikace o platbě faktury,
 • požadavek na nabídku,
 • podání nabídky.

 

Přehled procesů řešených v rámci SAP Ariba Commerce Automation:

SAP Ariba Commerce Automation

Portál Kupujícího

Portál Kupujícího SAP Ariba Network nabízí uživatelům nástroje pro aktivaci vztahů s dodavateli. Dodavatele je možné vyhledávat, pozvat k registraci a navázání vztahu. Mimo výměny obchodních dokladů se stávajícími dodavateli slouží síť k vyhledávání nových obchodních partnerů.

Správce účtu nastavuje defaultní transakční pravidla pro jednotlivé procesy a může definovat i speciální pravidla pro skupiny dodavatelů. Řešení rovněž zohledňuje legislativní požadavky konkrétních zemí v rámci fakturačního procesu. V rámci administrace účtu se nastavují uživatelské přístupy a notifikace a součástí je i nástroj pro reporting a export dat.

 

Dodavatelský portál

Portál pro dodavatele nabízí možnost navázat vztah s kupujícími a vyměňovat s nimi elektronické doklady, vyhledat nové obchodní příležitosti nebo publikovat své elektronické katalogy. Dodavatelé mají možnost vybrat si ze dvou typů účtů:

 • Standardní účet je bezplatný a nabízí základní funkcionality jako odesílání a příjem dokladů, spolupráci na kontraktech nebo publikování katalogů. Přístup do transakčních dokladů je zajištěn prostřednictvím emailových notifikací.
 • Podnikový účet je placený a umožňuje přímou správu dokladů v portálu bez nutnosti používat emailové notifikace. Mimo všech funkcionalit standardního účtu nabízí například i plnou integraci na systém ERP, neomezený počet reakcí na poptávky přes SAP Ariba Discovery nebo prioritní zákaznickou podporu.

 

 

Kde získáte další informace?

Webový formulář

 

Související produkty

Přečtěte si více o řešeních z oblasti nákupních procesů a řízení vztahu s dodavateli.

SAP Ariba Procurement SAP SRM SAP S/4HANA for Central Procurement

Související články

 SAP Ariba Commerce Automation

 Správa kontraktů v prostředí SAP Ariba

 Elektronický podpis přehledně a jednoduše pomocí služby DocuSign

 Nákupní katalogy v cloudovém prostředí SAP Ariba

 SAP Business Network – jednotná inteligentní síť pro obchodní spolupráci

 Mobilní aplikace SAP Ariba Procurement

 SAP Ariba Guided Sourcing

 SAP Ariba Buying

 SAP Ariba Discovery

 Jak se stát dodavatelem v SAP Ariba Network

 SAP Ariba Network – dynamický digitální trh