SAP Business Network – jednotná inteligentní síť pro obchodní spolupráci

SAP Business Network – jednotná inteligentní síť pro obchodní spolupráci | con4PAS

SAP Ariba Network se 21. května 2021 stane jako první součástí sítě SAP Business Network. Připravovaná změna proběhne v rámci releasu SAP Ariba 2105.

3. května 2021

SAP Business Network podporuje strategii společnosti SAP vytvořit konsolidovanou platformu z již existujících sítí zaměřených na určité části dodavatelského řetězce v rámci B2B spolupráce:

 • SAP Ariba Network – obchodní síť pro elektronickou podporu nákupních procesů a elektronickou komunikaci mezi zákazníky a dodavateli.
 • SAP Logistics Business Network – centrální místo pro řízení logistických transakcí a výměnu dokumentů s klíčovými obchodními partnery.
 • SAP Asset Intelligence Network – globální registr zařízení a majetků, který může být sdílený obchodními partnery.

 

Cílem SAP Business Network je stát se jednotnou inteligentní sítí, která zapojeným společnostem umožňuje vystupovat v různých rolích v rámci B2B komunikace.

 

Základní stavební bloky SAP Business Network

 • Společný adresář obchodních subjektů, kde se společnosti mohou zaregistrovat, navázat vztah s existujícími partnery nebo vyhledat nové kontakty.
 • Jednotný datový model pro výměnu informací a zkušeností napříč geografickými oblastmi i obory.
 • Otevřená síťová architektura, která podporuje snadnou integraci se systémy participujících společností, tak aby samotná integrace nikdy nebyla bariérou a zároveň vzájemná elektronická komunikace byla efektivní a bezpečná.

 

Klíčové změny pro dodavatele SAP Ariba Network s přechodem na SAP Business Network

Dodavatelské účty se začlení do celosvětového SAP adresáře obchodních subjektů v rámci SAP Business Network. Samotná funkčnost dodavatelských účtů ale nebude touto změnou dotčena – identifikační číslo ANID, transakční dokumenty, notifikace, směrování dokladů nebo uživatelské účty zůstávají beze změn. Na přihlášení do nové sítě se budou používat původní přihlašovací údaje z Ariba Network.

Dodavatelé však na svých účtech postřehnou některé změny:

 • Všichni dodavatelé uvidí název nové sítě SAP Business Network na přihlašovací stránce do účtu SAP Ariba Network Supplier (supplier.ariba.com).

SAP Business Network - přihlašovací stránka

 • Dodavatelé s přístupem do nového portálu uvidí název SAP Business Network místo Ariba Network na domovské stránce a nové pracovní ploše.

SAP Business Network - domovská stránka

 • Žádosti o vytvoření obchodního vztahu odesílané dodavatelům novými zákazníky budou odkazovat již na novou síť SAP Business Network. Modernizovaný a zjednodušený bude i proces registrace při zakládání dodavatelského účtu.

 

Jaké změny čekají zákazníky sítě SAP Ariba Network s přechodem na SAP Business Network?

Uživatelům zákaznických účtů přinese tato změna hlavně zjednodušení navazování vztahů s obchodními partnery v rámci jednotného portálu pro všechny začleněné sítě.

Název nové sítě nebude pro uživatele zákaznických účtu Ariba Network prozatím viditelný – tato změna je plánovaná jako součást spuštění nového zákaznického portálu v průběhu tohoto roku.

Ze strany zákazníků nebude změna vyžadovat žádné úpravy. Elektronická komunikace výměny dokumentů zůstane beze změny, veškerá nastavení budou zachována včetně transakčních pravidel.

 

Doporučená příprava pro zákazníky SAP Ariba Network s přechodem na SAP Business Network

 • Věnovat pozornost následující self-enablement page.
 • Informovat o změně názvu interní zaměstnance.
 • Aktualizovat dokumentaci pro dodavatele (změna názvu sítě).

 

 

Kde získáte další informace?

Webový formulář

SAP Business Network

Ariba Network 2Q21 Release; Update for Suppliers

Ariba Network 2Q21 Release; Update for Buyers

 

Související produkty

Přečtěte si více o řešeních z oblasti nákupních procesů a řízení vztahu s dodavateli.

SAP Ariba Procurement SAP SRM SAP S/4HANA for Central Procurement

Související články

 SAP Ariba Commerce Automation

 Správa kontraktů v prostředí SAP Ariba

 Elektronický podpis přehledně a jednoduše pomocí služby DocuSign

 Nákupní katalogy v cloudovém prostředí SAP Ariba

 SAP Business Network – jednotná inteligentní síť pro obchodní spolupráci

 Mobilní aplikace SAP Ariba Procurement

 SAP Ariba Guided Sourcing

 SAP Ariba Buying

 SAP Ariba Discovery

 Jak se stát dodavatelem v SAP Ariba Network

 SAP Ariba Network – dynamický digitální trh