Nákupní katalogy v cloudovém prostředí SAP Ariba

Nákupní katalogy v cloudovém prostředí SAP Ariba | con4PAS

V cloudovém prostředí SAP Ariba mohou dodavatelé svým zákazníkům nabízet produkty a služby pomocí nákupních katalogů. Obdobným způsobem dokážou nakupující firmy zprostředkovávat zaměstnancům katalogy svých dodavatelů.

1. července 2021

Katalogy představují seznam nabízených produktů a služeb, včetně cen, obrázků a detailního popisu. Využívání katalogů v nákupním procesu usnadňuje kontrolu nad prováděnými transakcemi v souladu se sjednanými obchodními podmínkami. SAP Ariba Catalog poskytuje uživatelům přívětivé prostředí, takže mohou snadno nakoupit, co potřebují.

 

Typy katalogů v SAP Ariba

 • Statické katalogy
  • Zveřejňuje dodavatel na síti SAP Business Network pomocí průvodce a šablon. Při uploadu katalogů určí, zda bude katalog soukromý (tj. dostupný pouze pro konkrétního zákazníka), nebo se publikuje jako veřejný pro všechny registrované subjekty.
  • Zveřejňuje zákazník na základě vstupního souboru od dodavatele.
  • Podporované formáty:
   • CIF (Catalog Interchange Format),
   • cXML (commerce eXtensible Markup Language),
   • BMEcat (Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V. catalog),
   • Microsoft Excel.
 • Dynamické tzv. PunchOut katalogy jsou interaktivní katalogy, které udržuje dodavatel na svých webových stránkách a zákazníci do nich přistupují prostřednictvím URL adresy ze své nákupní aplikace. Tento typ katalogů je preferovaný u dodavatelů, kteří poskytují velké množství položek, konfigurovatelné produkty a služby nebo komodity, u kterých dochází k častým změnám cen.

 

Mezi hlavní benefity, které publikování katalogů v SAP Business Network přináší, patří:

 • Bezpečnost – síť používá protokol HTTPS, obsah katalogů je šifrovaný. Protokol je používán také při stahování obsahu katalogů zákazníky. 
 • Verzování – aplikace ukládá všechny verze katalogů, není potřeba udržovat historii lokálních kopií v počítači.
 • Efektivita a snížení nákladů – automatizovaný nákup z katalogu urychluje celý proces od požadavku na objednávku po fakturu a eliminuje zdlouhavé komunikace o konkrétní specifikaci výrobku nebo služby, o jejich dostupnosti apod.
 • Nové obchodní příležitosti – nákupní organizace mohou upřednostnit nové dodavatele, kteří již zveřejnili své e-katalogy na síti SAP Business Network, aby usnadnili obchodní spolupráci.

 

Funkcionalitu katalogů mohou nově využít i dodavatelé, kteří přistupují na SAP Business Network prostřednictvím standardního (tj. neplaceného) účtu.

 

 

Kde získáte další informace?

Zeptejte se nás

SAP Ariba – Procurement Catalogs

An overview of Ariba Network Catalogs for suppliers

 

Související produkty

Přečtěte si více o řešeních z oblasti nákupních procesů a řízení vztahu s dodavateli.

SAP Ariba Procurement SAP SRM SAP S/4HANA for Central Procurement

Související články

 SAP Ariba Commerce Automation

 Správa kontraktů v prostředí SAP Ariba

 Elektronický podpis přehledně a jednoduše pomocí služby DocuSign

 Nákupní katalogy v cloudovém prostředí SAP Ariba

 SAP Business Network – jednotná inteligentní síť pro obchodní spolupráci

 Mobilní aplikace SAP Ariba Procurement

 SAP Ariba Guided Sourcing

 SAP Ariba Buying

 SAP Ariba Discovery

 Jak se stát dodavatelem v SAP Ariba Network

 SAP Ariba Network – dynamický digitální trh