Jak na centrální správu, kvalifikaci a segmentaci Vašich dodavatelů?

Jak na centrální správu, kvalifikaci a segmentaci Vašich dodavatelů? | con4PAS

SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance nabízí nástroje pro snadnou a rychlou registraci dodavatelů a jejich následnou správu v cloudovém prostředí. Řešení poskytuje širokou škálu nástrojů zaměřenou na flexibilní kvalifikaci a segmentaci pomocí připravených šablon, včetně parametrů preferujících dodavatele do následných nákupních procesů.

5. října 2021

Hlavní výhody řešení

  • Jednotný dodavatelský model – pomocí obousměrné synchronizace mezi SAP Ariba a systémy SAP ERP / SAP S/4HANA je zajištěna konzistentnost kmenových dat dodavatelů.
  • Přímá integrace s řešeními SAP Ariba – napojení na aplikace SAP Ariba zajišťuje kompatibilitu v průběhu celého procesu Source-to-Pay a Procure-to-Pay. Nákupčí mohou stanovit preferované dodavatele, kteří jsou následně navrhováni koncovým uživatelům v nákupní aplikaci Guided Buying nebo automaticky zváni do soutěží v řešení SAP Ariba Sourcing.
  • Samoobslužná správa pro dodavatele – dodavatelé sami jednoduše udržují svůj profil aktuální prostřednictvím sítě SAP Business Network.
  • Zákaznické nastavení – nákupčí mohou kvalifikovat a segmentovat své dodavatele podle produktových kategorií, regionů nebo oddělení.
  • Reporting – poskytuje analytické nástroje pro vyhodnocení dat o výkonnosti dodavatelů.
  • Kompletní 360° náhled na dodavatele – registrační data dodavatele a jeho hodnocení usnadňují rozhodování v rámci dodavatelského řetězce. Informace jsou dostupné z jednoho místa pro všechna integrovaná řešení SAP Ariba, ke kterým má zákazník předplatné.

 

Integrace řešení a procesní tok

SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance – Integrace řešení a procesní tok

 

 

Kde získáte další informace?

Zeptejte se nás

Popis řešení – Supplier Lifecycle Management

 

Související produkty

Přečtěte si více o řešeních z oblasti nákupních procesů a řízení vztahu s dodavateli.

SAP Ariba Procurement SAP SRM SAP S/4HANA for Central Procurement

Související články

 SAP Ariba Commerce Automation

 Správa kontraktů v prostředí SAP Ariba

 Elektronický podpis přehledně a jednoduše pomocí služby DocuSign

 Nákupní katalogy v cloudovém prostředí SAP Ariba

 SAP Business Network – jednotná inteligentní síť pro obchodní spolupráci

 Mobilní aplikace SAP Ariba Procurement

 SAP Ariba Guided Sourcing

 SAP Ariba Buying

 SAP Ariba Discovery

 Jak se stát dodavatelem v SAP Ariba Network

 SAP Ariba Network – dynamický digitální trh