SAP Ariba – Novinky Q2 2021

SAP Ariba – Novinky Q2 2021 | con4PAS

Druhý čtvrtletní release SAP Ariba je plánovaný na 21. května a přináší mnoho novinek do všech oblastí nákupních procesů.

17. května 2021

Správa kontraktů

 • Řešení Contract Management integrované s DocuSign umožňuje nově nákupčím zadat rozšířené podrobnosti ověřování podepisujícího.
 • Zákaznická pole, která jsou definována v řešení Contract Management, bude možné přenášet do S/4HANA nebo S/4HANA Cloud v rámci best practice integračních scénářů (‏4AZ‏) a (‏4B0‏).

 

Výběr dodavatele

 • Uživatelé budou moci v aplikaci Guided Sourcing nastavit uspořádání jednotlivých částí soutěžního obsahu, jako např. položky, dotazy nebo podmínky.
 • Při vypisování soutěží bude aplikace navrhovat dodavatele na základě podobnosti s minulými soutěžemi.
 • Dodavatelé budou mít možnost odmítnout nabídku u některé ze soutěžních položek a uvést důvod odmítnutí, pokud uvedení důvodu vyžádá nákupčí v soutěžních pravidlech.

 

Správa dodavatelů a Business Network

 • SAP Ariba Network se stane první součástí nové sjednocené obchodní sítě SAP Business Network. Změnu zaznamenají v první fázi uživatelé dodavatelských účtů. Při přihlášení se jim bude zobrazovat nový název sítě. Ostatní funkčnost zůstane zachována.
 • Nový dodavatelský portál bude obsahovat zjednodušenou navigací, novou funkci pracovní plochy, a redesign domovské stránky.
 • V zákaznických účtech přibude nový dashboard pro analýzy nákupních transakcí. Funkce bude aktivovaná automaticky bez potřeby dalšího nastavení nebo modelování dat.

 

Nákup a fakturace

 • Kód materiálu u katalogových položek v rámci požadavků z aplikace Guided Buying bude nově zahrnut do standardních polí v integračních scénářích se SAP S/4HANA nebo S/4HANA Cloud. Tato funkce umožní nákupčím mapovat požadované katalogové položky na kmenové záznamy materiálu v systému ERP.
 • V aplikaci Guided Buying bude možné přímo editovat a schvalovat faktury bez nutnosti přechodu do rozšířeného řešení SAP Ariba Buying and Invoicing.
 • Při tvorbě nákupního požadavku bude možné manuálně vybrat kontrakt u freetextových položek pro kategorii služeb.
 • Funkce pro týmové nakupování a příjem, která umožňuje uživatelům vytvářet si týmy a spolupracovat při tvorbě požadavků, bude nově podporována i v prostředí Guided Buying.

 

 

Kde získáte další informace?

SAP Ariba new features & SAP Ariba 2105 features

Webový formulář

 

Související produkty

Přečtěte si více o řešeních z oblasti nákupních procesů a řízení vztahu s dodavateli.

SAP Ariba Procurement SAP SRM

Související články

SAP Ariba Network – dynamický digitální trh

Jak se stát dodavatelem v SAP Ariba Network

SAP Ariba Discovery

SAP Ariba Buying

SAP Ariba Guided Sourcing

Mobilní aplikace SAP Ariba Procurement

SAP Business Network – jednotná inteligentní síť pro obchodní spolupráci