SAP Ariba – Novinky Q3 2021

SAP Ariba – Novinky Q3 2021 | con4PAS

Nejnovější release pro řešení SAP Ariba je plánovaný na 20. srpna 2021. Přináší tradičně novinky do všech nákupních oblastí.

18. srpna 2021

SAP Business Network

 • Nová dlaždice „Položky k odeslání“ usnadňuje vytváření dodavatelských avíz. Je dostupná na pracovní ploše dodavatelského portálu.

 

Výběr dodavatele

 • Rozšířené řízení přístupů uživatelů k sourcing dokumentům a projektům je možné nad rámec oprávnění řešit nově i pomocí tzv. kvalifikace uživatelů. Kvalifikace uživatelů umožňuje omezit přístup uživatelů na základě hlavičkových hodnot polí projektu. Pokud má projekt nastavení řízení přístupu pomocí kvalifikace, mohou být do projektového týmu přidáni pouze kvalifikovaní uživatelé (tj. uživatelé, jejichž hodnoty pole „Kvalifikace uživatele“ odpovídají hodnotám projektu).
 • Aplikace Guided Sourcing je obohacena o následující funkce:
  • Při vytváření RFx mohou nákupčí požadovat po dodavatelích i cenové podmínky pro jednotlivé položky. Dodavatelé poté specifikují své cenové nabídky dle časového období nebo podle obchodovaných objemů.
  • Nově lze využívat funkci porovnání nabídek s využitím více vyhodnocovacích scénářů najednou.
  • Nákupčí může v pravidlech soutěže aktivovat možnost pro alternativní nabídky. Dodavatelé tak mají možnost připojit k nabídce primárních položek i variantní nabídku.

 

Systémová bezpečnost

 • Nový kontrolní nástroj zaznamenává aktivitu běžných uživatelů i administrátorů související se systémovou bezpečností napříč všemi aplikacemi SAP Ariba. Auditovanými činnostmi jsou např. změny nastavení uživatelských účtů, aplikačních dat nebo konfigurace aplikací.

 

Nákup a fakturace

 • Administrátoři mají možnost naimportovat distribuční seznamy a e-mailové adresy jednotlivých uživatelů a nastavit je jako příjemce e-mailových notifikací.

 

Mobilní aplikace

 • Mobilní aplikace SAP Ariba Procurement již podporuje „push“ notifikace i pro nákupní požadavky. Schvalovatelé jsou notifikováni o novém požadavku nebo odvolání požadavku žadatelem. Aplikace zároveň plně nahrazuje aplikaci Ariba Mobile, jejíž provoz byl ukončen.

 

 

Kde získáte další informace?

SAP Ariba new features & SAP Ariba 2108 features

Webový formulář

 

Související produkty

Přečtěte si více o řešeních z oblasti nákupních procesů a řízení vztahu s dodavateli.

SAP Ariba Procurement SAP SRM SAP S/4HANA for Central Procurement

Související články

 SAP Ariba Commerce Automation

 Správa kontraktů v prostředí SAP Ariba

 Elektronický podpis přehledně a jednoduše pomocí služby DocuSign

 Nákupní katalogy v cloudovém prostředí SAP Ariba

 SAP Business Network – jednotná inteligentní síť pro obchodní spolupráci

 Mobilní aplikace SAP Ariba Procurement

 SAP Ariba Guided Sourcing

 SAP Ariba Buying

 SAP Ariba Discovery

 Jak se stát dodavatelem v SAP Ariba Network

 SAP Ariba Network – dynamický digitální trh