Jaké novinky přináší SAP Cloud for Customer verze 2205?

SAP C4C – Novinky – Květen 2022 | con4PAS

Během víkendu 7.–8. května 2022 společnost SAP provedla upgrade všech systémů testovacího prostředí. Systémy produkčního prostředí budou aktualizovány mezi 20. a 21. květnem 2022. Společnost SAP jako obvykle představila řadu nových funkcí a vylepšení systému. Většinou se jedná o vylepšení stávajících funkcí, avšak přibyly i některé zcela nové funkce.

19. května 2022

Níže je podrobný přehled plánovaných inovací pro druhou letošní verzi SAP Cloud for Customer (C4C), známého pod názvy SAP Sales Cloud a SAP Service Cloud či dle nového licenčního modelu SAP Sales and Service Core.

 

Sales (Prodej)Sales CoreMachine LearningDynamické plánování návštěv (add-on)Inteligentní prodej (add-on)

Service (Služba)Agent DesktopMachine Learning

Platforma & IntegraceIntegracePlatforma OData

 

Sales (Prodej)

Sales Core

 • Barevná vizualizace průběhu a stavu pro Příležitosti a Nabídky zákazníkovi – v zásobě práce se kategorie zobrazují barevně odlišené, což zlepšuje použitelnost a snižuje riziko přehlédnutí akcí.

Sales Core - Sales obrázek 1

 • Platforma se nyní snadněji používá, protože můžete vytvořit návštěvu přímo z Nabídky zákazníkovi.
 • Nový přehled nabídek C4C pro nabídky CPQ – umožňuje jednoduché vytváření následných činností, tiketů (servisních požadavků) nebo příležitostí u nabídek CPQ a zajišťuje jejich viditelnost.
 • Přidání polí ID příležitosti a Ship-to ID do základních vyhledávacích polí v zásobě práce objektu nabídky vám pomůže rychleji najít příslušná pole.
 • Zakázka odběratele – můžete vytvářet a upravovat více termínů dodání a požadovaná množství pro jednotlivé produktové řady, pokud je rozvržení integrováno do systémů S/4 a ECC.

Sales Core - Sales obrázek 2

 • Propagace – funkce Trade Spent je nyní k dispozici i pro neintegrovaný scénář.

Sales Core - Sales obrázek 3

 • Průzkum – nyní je možné třídit produkty během provádění průzkumu produktů. Můžete zachovat pořadí produktů pocházejících z různých seznamů produktů za účelem průzkumu.

Sales Core - Sales obrázek 4

 • Zobrazení místa návštěvy na mapě – při zobrazení návštěvního seznamu a Mapy kalendářního dne uvidíte místo návštěvy na mapě.

Sales Core - Sales obrázek 5

 

Machine Learning

 • Doporučení produktů – v příležitostech a nabídkách se pomocí algoritmu strojového učení na základě historie nákupních transakcí zobrazují návrhy produktů. Tato funkce vám pomůže zlepšit řízený prodej a využít doporučení pro upselling a cross-selling ke zvýšení objemu daného obchodu.

Machine Learning - Sales obrázek 6

 

Dynamické plánování návštěv (add-on)

 • Předvolby pro počáteční lokaci v Kokpitu – možnost flexibilně měnit počáteční lokaci přímo z kokpitu pomocí uživatelských předvoleb.

 

Inteligentní prodej (add-on)

 • Analýzy účtů:
  • Individuální analýzy zákazníka (B2C) – konsolidovaný přehled jednotlivých zákazníků na jednom místě – přehled klíčových ukazatelů vám poskytne přehled o ukazatelích KPI relevantních pro daného zákazníka a pomůže vám činit informovanější rozhodnutí v rámci prodejních cyklů.

Inteligentní prodej (add-on) - Analýzy účtů - Sales obrázek 7

  • Objednávky S/4HANA v Individuálních analýzách zákazníka – obchodní zástupci si mohou zobrazit objednávky S/4HANA pro daný účet, což jim pomáhá při rozhodování.

 Inteligentní prodej (add-on) - Analýzy účtů - Sales obrázek 8 

 • Řízený prodej (Guided Selling):
  • Příležitosti mého týmu – obchodní manažeři a obchodní zástupci mají nyní lepší přehled o příležitostech svého týmu.

Inteligentní prodej (add-on) - Řízený prodej - Sales obrázek 9

  • Automatické přiřazení úkolů v Playbooku – na základě nastavení úkolu v Playbooku může být úkol automaticky vytvořen jako plánovaná činnost namísto doporučení. Obchodní zástupce tak ušetří čas a může jednat okamžitě.

Inteligentní prodej (add-on) - Řízený prodej - Sales obrázek 10

  • Export seznamu příležitostí – obchodní zástupci mohou exportovat svůj seznam příležitostí ve formátu CSV a zjednodušit tak další analýzu.
  • Výběr skóre příležitosti – strojové učení nebo pravděpodobnost – nakonfigurujte si, které skóre má být viditelné pro příležitosti řízeného prodeje (skóre na základě strojového učení nebo na základě pravděpodobnosti).

 Inteligentní prodej (add-on) - Řízený prodej - Sales obrázek 11 

  • Konfigurace prahové hodnoty interakce s kontaktem – nyní si můžete definovat za kolik dní od poslední interakce se má aktivovat karta doporučení interakce s kontaktem. Správci tak mohou zhodnotit metodiku prodeje pro interakci s kontakty.

 Inteligentní prodej (add-on) - Řízený prodej - Sales obrázek 12

  • Zobrazení plošného grafu ve Správci pipeline – doplňkový plošný graf zobrazuje nahromaděné příležitosti ve dvou skupinách pro vybrané čtvrtletí: všechny příležitosti a příležitosti s vyšší šancí na uzavření. Můžete sledovat, jak se všechny příležitosti souhrnně vyvíjejí v rámci čtvrtletí, a snadno rozlišit podíl příležitostí s vysokým oceněním uzavření obchodu (nebo s vysokou pravděpodobností) v porovnání se všemi příležitostmi.

Inteligentní prodej (add-on) - Řízený prodej - Sales obrázek 13

 

Service (Služba)

Agent Desktop

 • Správa kanálů – integrace kanálů pro zasílání zpráv, jako je WhatsApp, Facebook a Twitter, s Pracovní plochou operátora. Operátoři si nově mohou prohlížet interakce ve zprávách na časové ose včetně přepisu a informací o daném kanálu.

Agent Desktop - Service obrázek 1 

 • Manuální relace – zákazníci, kteří nedisponují integrací CTI s pracovní plochou operátora, nově mohou zaznamenávat interakce ručně prostřednictvím Pracovní plochy operátora. Operátoři například mohou poskytovat podporu přes svůj stolní telefon. Uživatelé mohou souběžně pracovat na více manuálních relacích.
 • Přílohy v chatu – spolu s přepisem chatu mohou nyní zákazníci ukládat také přílohy sdílené v konverzaci.

Agent Desktop - Service obrázek 2

 • Sdílení artiklů ze znalostní databáze přes e-mail – umožňuje operátorům jediným kliknutím sdílet artikly se zákazníky.

Agent Desktop - Service obrázek 3

 • Avataři ve výsledcích vyhledávání – zobrazení avatarů zákazníků v seznamu výsledků vyhledávání. Použití avatarů je povoleno pro účty, kontakty a individuální zákazníky.

Agent Desktop - Service obrázek 4

 

Machine Learning

 • Shrnutí textu interní poznámky tiketu – možnost vytvořit shrnutí interní poznámky a vyplnit její předmět. Zvyšuje produktivitu operátorů díky automatizaci tvorby předmětu interních poznámek a umožňuje tak rychle procházet větší množství poznámek.

Machine Learning - Service obrázek 5

 • Shrnutí e-mailových interakcí – zvyšte produktivitu operátora díky možnosti shrnout e-mailové interakce související s konkrétním tiketem. Operátor si tak může rychle přečíst shrnutí minulých e-mailových konverzací k danému tiketu ve formě celkového shrnutí, shrnutí zákazníka a shrnutí operátora.

Machine Learning - Service obrázek 6

 

Platforma & Integrace

Na úrovni platformy došlo k vylepšení v oblasti domovské stránky, OData a integrace.

Integrace

 • Doposud nebylo možné replikovat údaje o registrovaném produktu do externího systému pomocí ID registrovaného produktu. Nyní můžete replikovat registrované produkty, které nemají sériové ID, do externího systému.

Platforma OData

 • Zlepšení výkonu volání rozhraní API platformy OData, pokud je na jedno volání namísto všech příloh třeba načíst pouze určitý počet příloh. Tím dochází ke zlepšení výkonu, protože načítání příloh lze regulovat pomocí parametrů $skip & $top, čímž se zabrání tomu, aby se všechny přílohy určitých kolekcí načítaly společně.

Platforma OData - Platforma & Integrace obrázek 1

 

 

 

Kde získáte další informace?

Stránka SAP Cloud for Customer Community obsahuje oznámení a informace o portfoliu SAP Sales & Service Cloud. Doporučujeme všem, kteří se zajímají o SAP Sales & Service Cloud, si tuto stránku uložit.

SAP Cloud for Customer Community – SAP Sales & Service Cloud (C4C)

 

Související produkty 

Přečtěte si více o řešeních z oblasti péče o zákazníka a příběhy úspěšně realizovaných projektů.

SAP C4C Intelligent Sales Add-On Dynamic Visit Planning Add-On Service Agent Console Add-On SAP CPQ SAP CRM Sinch Contact Pro