Jaké novinky přináší SAP Sales and Service Cloud verze 2208?

SAP C4C – Novinky – Srpen 2022 | con4PAS

Během víkendu 6.–7. srpna 2022 společnost SAP provedla upgrade všech systémů testovacího prostředí. Systémy produkčního prostředí budou aktualizovány mezi 20. a 21. srpnem 2022. Společnost SAP jako obvykle představila nové funkce a vylepšení systému. Většinou se jedná o vylepšení stávajících funkcí, avšak přibyly i některé zcela nové funkce.

15. srpna 2022

Níže je podrobný přehled plánovaných inovací pro třetí letošní verzi SAP Sales and Service Cloud a hlavní novinky v oblasti Sales (Prodej), Service (Služba) a Platforma & Integrace.

 

Sales (Prodej)Sales CoreDynamické plánování návštěv (add-on)Inteligentní prodej (add-on)

Service (Služba)Konzole zástupce (add-on)

Platforma & IntegraceGroupwareIntegraceData Workbench

 

Sales (Prodej)

Sales Core

 • Příležitosti – správa příležitostí byla rozšířena o možnost archivovat a odstraňovat příležitosti na základě stanovené doby uchovávání. Uživatel tak má lepší přehled o aktuálních prodejních projektech.
  Došlo také k vylepšení flexibility prognózování přidáním možnosti zadávat do tabulky produktů i záporné hodnoty.
 • Nabídka zákazníkovi – nově je možné archivovat rozpracované nabídky zákazníkovi, tedy nedokončené nabídky zákazníkovi podle aplikační logiky.
 • Produkt – rozšíření položky objednávky / nabídky zákazníkovi o závod. Zvolení závodu nebo určení závodu jako výchozího na úrovni položky v nabídce zákazníkovi nebo objednávce poskytuje uživateli další informace ohledně produktu.
 • Obchodní partneři – možnost hromadné aktualizace delegátů zkrátí dobu údržby potřebnou pro správu delegátů.
 • Kalendář – nově lze spravovat úkoly z kalendáře. Obchodní zástupci budou mít lepší přehled a kontrolu nad veškerou svou činností, což jim umožní plynuleji plánovat svou činnost.

Sales Core - Sales obr. 1

 

Dynamické plánování návštěv (add-on)

 • Vícedenní plánování – umožňuje organizaci inteligentně plánovat a prioritizovat návštěvy pomocí optimalizace tras pro vybrané účty. Obchodní zástupci tak budou mít lepší přehled a kontrolu nad plánováním všech svých návštěv, což jim umožní maximalizovat výkon, ušetřit čas a snížit náklady.

Dynamické plánování návštěv (add-on) - Sales obr. 2

 • Plán návštěv – nyní podporuje více typů frekvencí. V plánu návštěv je nyní podporováno více typů frekvencí – denní, týdenní a měsíční.
 • Kokpit – účty lze nyní filtrovat na základě dopadu a uživatelé mohou nastavit, kde skončí/zastaví, podle svých preferencí.

 

Inteligentní prodej (add-on)

Přehled o zákaznících

 • Doporučený přehled – kontextový přehled zobrazuje nejdůležitější informace týkající se účtů a jednotlivých zákazníků v souvislosti s otevřenými servisními požadavky, fakturami po splatnosti a nabídkami nebo smlouvami s končící platností.

Inteligentní prodej (add-on) - Přehled o zákaznících - Sales obr. 3

 

Řízený prodej (Guided Selling)

 • Graf aktivity a poslední interakce – členové prodejního týmu mohou v grafu sledovat vývoj aktivity zákazníků v čase a interakce plánované do budoucna.

Inteligentní prodej (add-on) - Řízený prodej (Guided Selling) - Sales obr. 4

 

Inteligentní prodej – realizace

 • Pracovní oblast pro příležitosti – obchodní zástupci si mohou přizpůsobit pracovní oblast pro příležitosti řízeného prodeje podle svých potřeb.

Inteligentní prodej (add-on) - Realizace - Sales obr. 5

 • Kombinovaný sloupcový a spojnicový graf ve Správci pipeline – tato funkce pomůže rychle zjistit nejvyšší možnou hodnotu, které by bylo možné dosáhnout, a porovnat stávající pipeline s údaji za poslední rok.

Inteligentní prodej (add-on) - Realizace - Sales obr. 6

 

Service (Služba)

E-mailový kanál

 • Nyní je k dispozici možnost odložit odeslání zprávy. Poskytovatel služeb se může rozhodnout, kdy se e-mail zákazníkovi odešle.
 • Při odesílání e-mailu může být potřeba použít určité e-mailové adresy, například do kopie nebo skryté kopie, ve všech formách odpovědi. Nový prvek BADI předem vyplní / ovlivní vyplnění e-mailových adres v polích kopie.

Machine Learning

 • Klasifikace NLP – klasifikační model zpracování přirozeného jazyka (NLP) lze vyškolit tak, aby rozpoznal a extrahoval ID zákazníka, pokud se objeví v e-mailových interakcích.

 

Konzole zástupce (add-on)

Agent Desktop

 • Vylepšení postranního panelu – postranní panel v Zákaznickém centru nově využívá záložky. „Výkaz kontaktu“ a „Znalostní databáze“ jsou nyní v samostatných záložkách, což zlepšuje uživatelské rozhraní a šetří prostor. Vylepšení záložky „Znalostní databáze“ nově zahrnuje také prostor pro vyhledávání a zobrazení populárních nebo doporučených artiklů. To vše zlepšuje a urychluje práci zástupců.

Konzole zástupce (add-on) - Agent Desktop - Service obr. 1

 • Populární / Často používané artikly – pokud není k dispozici ruční vyhledávání ani doporučené artikly, automaticky se zobrazí populární artikly.

Konzole zástupce (add-on) - Agent Desktop - Service obr. 2

 

Platforma & Integrace

Groupware

 • Podpora příloh v servisních požadavcích – možnost ukládat přílohy e-mailů při vytváření servisního požadavku. U každého e-mailu a servisního požadavku je podporováno více příloh. To zjednodušuje práci s přílohami v servisních požadavcích.

Groupware - Platforma & Integrace obr. 1

 

Integrace

Propojení dokumentu nabídky zákazníkovi v CPQ a C4C s objednávkou v systému S/4HANA. Nový vylepšený tok dokumentů zobrazuje komplexní proces objednávek SAP S/4HANA.

Integrace - Platforma & Integrace obr. 2

 

Data Workbench

 • Úloha importu u neodkazovaných podřízených záznamů – pokud soubor úlohy importu obsahuje neodkazované podřízené záznamy/entity, stav úlohy importu se zobrazí jako „Dokončeno s chybami“ a datový soubor pak bude obsahovat chybovou zprávu, v níž bude zdůrazněno, že záznam je neodkazovaný a že v importovaném souboru neexistuje nadřazený záznam klíče.
 • Hromadné aktualizace Delegátů – schopnost provádět hromadné nahrávání/úpravy delegátů pomocí nástroje Data Workbench zkracuje dobu údržby potřebnou pro správu delegátů.

 

 

Kde získáte další informace?

Stránka SAP Cloud for Customer Community obsahuje oznámení a informace o portfoliu SAP Sales & Service Cloud. Doporučujeme všem, kteří se zajímají o SAP Sales & Service Cloud, si tuto stránku uložit.

SAP Cloud for Customer Community – SAP Sales & Service Cloud (C4C)

 

Související produkty 

Přečtěte si více o řešeních z oblasti péče o zákazníka a příběhy úspěšně realizovaných projektů.

SAP C4C Intelligent Sales Add-On Dynamic Visit Planning Add-On Service Agent Console Add-On SAP CPQ SAP CRM Sinch Contact Pro