Kontaktní centrum

Chtěli byste Vaše zákazníky obsluhovat rychleji a cílit na jejich potřeby v reálném čase? Rádi byste poskytovali flexibilní servis díky variabilitě komunikačních kanálů? Je Váš telemarketing dostatečně úspěšný při marketingových telefonních kampaních a získávání zákazníků? Máte přehled o výkonnosti jednotlivých operátorů?

Využijte sílu vícekanálového řešení pro řízení příchozí a odchozí komunikace.

Servis a péče o Vaše zákazníky

Poskytněte Vašim zákazníkům co nejvyšší komfort a variabilitu komunikačních kanálů pro komunikaci s Vaší společností. Řešení pro kontaktní centra Sinch Contact Pro (dříve SAP Contact Center, CCtr) umožňuje integraci široké škály komunikačních kanálů jako telefon, e-mail, fax, SMS, chat, skype či webové rozhraní.

Marketing a obchodní aktivity

Propojte marketingové aktivity a obchodní iniciativy a vytvořte telemarketingové kampaně, kterými lze díky outbound funkcionalitě proaktivně oslovovat zákazníky. Díky jednotné platformě kontaktního centra můžete pak sledovat celkový vývoj, úspěšnost kampaně či odezvy zákazníků napříč všemi komunikačními kanály.

Hlavní benefity řešení Sinch Contact Pro

 • Vyšší výkonnost vašich prodejních a servisních útvarů díky variabilitě komunikačních kanálů.
 • Rozšířená koordinace zdrojů v oblasti marketingu, prodeje a servisu.
 • Zvýšení spokojenosti a loajality zákazníků díky kratším reakčním dobám a pružnému reagování na zákaznické potřeby.
 • Nižší celkové náklady na vlastnictví spolu se snížením investic do technického vybavení a pružnějším využíváním softwaru.
 • Nižší náklady na instalaci a údržbu díky předem připravené integraci se SAP CRM.

Referenční projekty

 • SAP CCtr – Plzeňský Prazdroj

  SAP CCtr – Plzeňský Prazdroj

  Implementace centralizovaného kontaktního centra (SAP CCtr)

  Plzeňský Prazdroj neustále reaguje na změny v tržím prostředí České republiky. SAP CCtr plně pokrylo požadavky obchodu a stalo se nezbytnou součástí moderního kontaktního centra.

  Jaroslav Ulč, vedoucí implementace SAP BCM, Plzeňský Prazdroj, a.s.
 • SAP CCtr – Pražská energetika

  SAP CCtr – Pražská energetika

  Implementace kontaktního centra (SAP CCtr)

  Zavedením SAP CC jsme dosáhli lepší efektivity marketingových procesů, jakož i většího přehledu o zákaznících. Od té doby co máme SAP CC dokonale integrované s ostatními řešeními SAP, můžeme poskytovat našim zákazníkům lepší služby a flexibilněji reagovat na jejich potřeby a problémy.

  Ing. Miroslav Hübner, MBA, ředitel IT, Pražská energetika, a.s.
 • SAP CCtr – TESCOMA

  SAP CCtr – TESCOMA

  Implementace kontaktního centra (SAP CCtr)

  Rozhodnutí nasadit řešení od společnosti SAP se na základě dosažených benefitů, doby implementace 6 týdnů a jeho nativní integraci na již existující systém pro obsluhu zákazníků ukázalo jako správné. V dnešní době kontaktní centrum je plnohodnotně začleněno do procesu péče o zákazníky a představuje jeden z našich významných obchodních kanálů.

  Michal Robek, vedoucí IT, Tescoma, s.r.o.
 • SAP CCtr & SAP CRM – Vodňanská drůbež

  SAP CCtr & SAP CRM – Vodňanská drůbež

  Implementace kontaktního centra (SAP CCtr & SAP CRM)

  Přechod kontaktního centra pro příchozí komunikaci s našimi zákazníky na platformu SAP nám přináší vhodné nástroje pro efektivní řízení produktivity našeho Kontaktního centra a je prvním krokem ke komplexní vícekanálové komunikaci naší společnosti v budoucnu.

  Ing. Pavla Bublíková, finanční ředitelka, Vodňanská drůbež, a.s.
 • SAP CCtr – Abdullah Abdulghani & Bros. Co. W.L.L

  SAP CCtr – Abdullah Abdulghani & Bros. Co. W.L.L

  Implementace kontaktního centra (SAP CCtr)

  Jako lídři na trhu plně chápeme, že při poskytování služeb našim zákazníkům musíme překonat jejich očekávání a více se jim přiblížit. Zajištění vícekanálového kontaktního centra je součástí strategického plánu naší společnosti –neustále zvyšovat spokojenost zákazníků.

  Alexious Mulemba, ředitel IT, AAB & Bros. Co.