Jaké novinky přináší SAP Sales and Service Cloud verze 2211?

SAP C4C – Novinky – Listopad 2022 | con4PAS

Během víkendu 29.–30. října 2022 společnost SAP provedla upgrade všech systémů testovacího prostředí. Systémy produkčního prostředí budou aktualizovány 12. listopadu 2022. Společnost SAP jako obvykle představila nové funkce a vylepšení systému. Většinou se jedná o vylepšení stávajících funkcí, avšak přibyly i některé zcela nové funkce.

4. listopadu 2022

Níže je podrobný přehled plánovaných inovací pro čtvrtou letošní (v tomto roce poslední) verzi SAP Sales and Service Cloud a hlavní novinky v oblasti Sales (Prodej), Service (Služba) a Platforma & Integrace.

 

Sales (Prodej)Sales CoreDynamické plánování návštěv (add-on)Inteligentní prodej (add-on)

Service (Služba)Service CoreKonzole zástupce (add-on)

Platforma & IntegraceUživatelské rozhraníSAP Cloud Applications StudioOData

 

Sales (Prodej)

Sales Core

 • Příležitosti – vyhledávání příležitostí bylo rozšířeno o možnost vyhledávat příležitosti na základě odchylky skóre dle strojového učení. Díky tomu je snazší identifikovat příležitosti s odchylným skóre, lépe si nastavit své zaměření a provádět kroky vedoucí ke zpracování příležitostí.

Přímé propojení existujících nabídek zákazníkovi a příležitostí pomocí akce „Přidat následníka“ (Add Successor) pak pomáhá šetřit čas.

Sales core - Příležitosti - Sales obr. 1

 • Nabídka zákazníkovi (Sales Quote) – díky rozšířeným možnostem filtrování při vyhledávání nabídek zákazníkovi dle kategorie produktů je možné vyhledávat také dle kategorie dílčích produktů.

Přímé propojení existujících zakázek odběratele a nabídek zákazníkovi pomocí akce „Přidat následníka“ (Add Successor) pomáhá snížit počet potřebných kliknutí.

 • Integrace Groupware – uživatelé se nově mohou rozhodnout synchronizovat pouze vybrané schůzky, návštěvy nebo telefonní hovory uvedené v konkrétním zobrazení C4C. Pro jednotlivé objekty si mohou definovat vlastní synchronizační filtry, například obchodníci, kteří mají naplánovaných mnoho úkolů, mohou chtít v aplikaci Outlook vidět pouze důležité úkoly.

Sales core - Integrace Groupware - Sales obr. 2

 • Tvorba tipu z e-mailu a připojení požadavku zákazníka v jednom kroku pro zlepšení výkonnosti.

Sales core - Sales obr. 3

 • Umožňuje vypnout obousměrnou synchronizaci kontaktů, účtů, schůzek, návštěv a telefonních hovorů. Dále pomáhá zabránit nesprávnému používání filtru „nesynchronizovat“ a předcházet tak chybám.
 • Poslední drobné vylepšení se týká doplňku aplikace Outlook, v rámci kterého bylo ID servisního požadavku přidáno do rychlého náhledu na bočním panelu.
 • Knihovna – počet souborů, které lze stahovat najednou, byl navýšen ze současného limitu 100 souborů na 500. Je možné také asynchronně stahovat více souborů PDF, z nichž každý může obsahovat až sto souborů.
 • Strojové učení v oblasti prodeje – ke každé příležitosti se uvede předpokládané datum ukončení, které pomáhá zaměřit se na příležitosti s blížícím se datem ukončení, jelikož mají vysoký potenciál rychlejšího úspěchu.

 

Dynamické plánování návštěv (add-on)

 • Vícedenní plánování – umožňuje organizaci inteligentně plánovat a prioritizovat návštěvy pomocí optimalizace tras pro vybrané účty. Obchodní zástupci tak budou mít lepší přehled a kontrolu nad plánováním všech svých návštěv, což jim umožní maximalizovat výkon, ušetřit čas a snížit náklady.

Dynamické plánování návštěv (add-on) - Vícedenní plánování - Sales obr. 4

 • Frekvence skupin tras – možnost volby denní nebo měsíční frekvence skupin tras (vedle stávající týdenní frekvence) umožňuje organizaci inteligentně plánovat a přizpůsobovat návštěvy různým typům zákazníků. Obchodní zástupci budou mít lepší přehled a kontrolu při plánování s jednotlivými typy zákazníků, kteří vyžadují různé frekvence.

Dynamické plánování návštěv (add-on) - Frekvence skupin tras - Sales obr. 5

 

Inteligentní prodej (add-on)

Přehled o zákaznících

 • Ukazatele KPI návštěv v klíčových metrikách – obchodní zástupci mohou v zobrazení přehledu o zákaznících (Customer Insights) u jednotlivých zákazníků zobrazit otevřené, probíhající a dokončené návštěvy.

Inteligentní prodej (add-on) - Přehled o zákaznících - Sales obr. 6

 • Ukazatele KPI u zakázek odběratele ze SAP S/4HANA v klíčových metrikách – rozšíření o možnost zahrnout do klíčových metrik zakázky odběratele ze SAP S/4HANA.

Inteligentní prodej (add-on) - Přehled o zákaznících - Sales obr. 7

 • Vlastní klíčové metriky pomocí funkce Mashup – prodejní organizace si mohou do zobrazení přehledu o zákaznících přidat vlastní klíčové metriky a zlepšit tak přehledy o zákaznících, které obchodním zástupcům zjednodušují rozhodování.

 

Řízený prodej (Guided Selling)

 • Řízený prodej integrovaný do standardních příležitostí – alternativní způsob použití řízeného prodeje pomocí integrace do standardních příležitostí. Indikátor průběhu, doporučení, tabulka plánovaných výkonů, nejnovější poznámky, účast a poslední interakce, přehledy strojového učení a časová osa představují klíčové prvky, které mohou obchodní zástupci využívat pro lepší přehled.

Inteligentní prodej (add-on) - Řízený prodej (Guided Selling) - Sales obr. 8

 • Nabídka zákazníkovi jako následná činnost – obchodní zástupci nově mohou vytvářet nabídky zákazníkům prostřednictvím řízeného prodeje. Tato možnost doplňuje činnosti obchodních zástupců v rámci řízeného prodeje.

Inteligentní prodej (add-on) - Řízený prodej (Guided Selling) - Sales obr. 9

 • Vylepšení uživatelské zkušenosti s kartami činností – obchodní zástupci nově mohou rychle dokončit činnost v pracovním prostoru příležitosti řízeného prodeje a získat lepší přehled o dokončených činnostech dané příležitosti.

Inteligentní prodej (add-on) - Řízený prodej (Guided Selling) - Sales obr. 10

 

Inteligentní prodej – realizace

 • Přístup k funkcím pomocí tabletu – následující pracoviště pro realizaci inteligentního prodeje (Intelligent Sales Execution) jsou nově k dispozici i na tabletu.

Inteligentní prodej (add-on) - Realizace - Sales obr. 11

 • Kategorie produktů jako nový druh prognózy – tato funkce je cenná pro zákazníky, kteří předkládají prognózy založené na příjmech na základě souboru příležitostí patřících do kategorie produktů.

 

Service (Služba)

Service Core

Správa servisních požadavků

 • Nové dotazy na servisní požadavky – manažeři mohou zobrazit pracovní servisní požadavky, k nimž členové jejich týmu poskytují podpůrné služby, tedy jsou na úrovni položky uvedeni jako servisní technik, ale servisní požadavek spadá pod jiný tým a na úrovni hlavičky také pod jiného zaměstnance.
 • Určení nového příjemce – použitím tohoto nového pravidla se odešle oznámení všem členům týmu, včetně sekundárního organizačního zařazení.

 

Konzole zástupce (add-on)

Agent Desktop

 • Doporučování artiklů na základě propojených objektů – objekty ve výkazu kontaktu, jako jsou servisní požadavky, registrované produkty atd.

Konzole zástupce (add-on) - Agent Desktop - Service obr. 1

 

Platforma & Integrace

Uživatelské rozhraní

 • Téma definované uživatelem pomocí tlačítka v patičce se dle očekávání projeví všude.
 • Domovská stránka – možnost zobrazit 2 karty Kanban místo jedné.

Uživatelské rozhraní - Platforma & Integrace obr. 1

 

SAP Cloud Applications Studio

 • Správa verzí souborů CBO/BO – partneři nově mohou kontrolovat historii verzí souborů XBO/BO. Dříve byla historie verzí k dispozici pouze u souborů ABSL/Script.

 

OData

 • Nová služba OData pro změnové doklady – v současné době se data změnových dokladů zobrazují pouze v podrobném zobrazení instance obchodního objektu. Díky poskytované službě OData je možné načítat data změnových dokladů i pro několik různých instancí obchodních objektů.

 

 

Kde získáte další informace?

Stránka SAP Cloud for Customer Community obsahuje oznámení a informace o portfoliu SAP Sales & Service Cloud. Doporučujeme všem, kteří se zajímají o SAP Sales & Service Cloud, si tuto stránku uložit.

SAP Cloud for Customer Community – SAP Sales & Service Cloud (C4C)

 

Související produkty 

Přečtěte si více o řešeních z oblasti péče o zákazníka a příběhy úspěšně realizovaných projektů.

SAP C4C Intelligent Sales Add-On Dynamic Visit Planning Add-On Service Agent Console Add-On Service Cloud Version 2 SAP CPQ SAP CRM Sinch Contact Pro