Jaké novinky přináší SAP Sales and Service Cloud verze 2302?

SAP C4C – Novinky – Únor 2023 | con4PAS

Během víkendu 4.–5. února 2023 společnost SAP provedla upgrade všech systémů testovacího prostředí. Systémy produkčního prostředí budou aktualizovány 19. února 2023. Společnost SAP jako obvykle představila nové funkce a vylepšení systému. Většinou se jedná o vylepšení stávajících funkcí, avšak přibyly i některé zcela nové funkce.

13. února 2023

Níže je podrobný přehled plánovaných inovací pro první letošní verzi SAP Sales and Service Cloud a hlavní novinky v oblasti Sales (Prodej), Service (Služba) a Platforma & Integrace.

 

Sales (Prodej)Sales CoreDynamické plánování návštěv (add-on)Inteligentní prodej (add-on)

Service (Služba)Service CoreKonzole zástupce (add-on)

Platforma & IntegraceFramework UISAP Cloud Applications StudioPlatforma ODataIntegrace MS Teams

 

Sales (Prodej)

Sales Core

 • Příležitosti – vytváření hierarchie příležitostí je nyní efektivnější. Nově můžete vytvořit hierarchii příležitostí s podřízenými příležitostmi, do kterých se propíší údaje z nadřízené příležitosti.

Sales core - Příležitosti - Sales obr. 1

Propojení příležitostí a nabídek bylo rozšířeno o možnost propojit více příležitostí s jednou nabídkou zákazníkovi.

 • Nabídka zákazníkovi – další schvalovatelé. Vícestupňové schvalování nabídek zákazníkovi nyní umožňuje rozdělení práce mezi až šest dalších schvalovatelů.

Možnost rychlého přiřazování existujících činností k nabídce zákazníkovi namísto použití odkazu na související položky v rámci činnosti.

Sales core - Nabídka zákazníkovi - Sales obr. 2

 • Perfect Store – možnost kopírovat ukazatele KPI vytvořené pomocí mapy interakcí za účelem jejich opětovného využití v rámci téže mapy.

Sales core - Perfect Store - Sales obr. 3

 

Dynamické plánování návštěv (add-on)

 • Skupiny tras – frekvence skupin tras prodejním organizacím usnadňují inteligentní plánování návštěv u zákazníků, na něž se vztahují různé frekvence. Obchodní zástupci budou mít lepší přehled a kontrolu při plánování s různými typy zákazníků, kteří vyžadují různé frekvence.

Dynamické plánování návštěv (add-on) - Skupiny tras - Sales obr. 4

 • Hromadné úpravy skupin tras – uživatelé mohou ušetřit čas hromadnými úpravami více zákazníků a skupin tras.
 • Indikátor Perfect Store na úrovni skupiny tras – možnost označit zákazníka či více zákazníků na úrovni skupiny tras indikátorem Perfect Store.

Dynamické plánování návštěv (add-on) - Indikátor Perfect Store na úrovni skupiny tras - Sales obr. 5

 

Inteligentní prodej (add-on)

Řízený prodej (Guided Selling)

 • Karta řízeného prodeje na standardní stránce příležitostí – k dispozici jsou následující klíčové prvky: Indikátor průběhu, doporučení z Playbooku, plánované činnosti, nejnovější poznámky atd.

Inteligentní prodej (add-on) - Řízený prodej (Guided Selling) - Sales obr. 6

 • Zobrazení kanbanu z příležitosti – kanban lze zobrazit přímo z datového souboru příležitosti prostřednictvím ikony. Tato možnost usnadní práci s integrovaným řízeným prodejem.

Inteligentní prodej (add-on) - Řízený prodej (Guided Selling) - Sales obr. 7

 

Service (Služba)

Service Core

Správa servisních požadavků

 • Odkaz na kupní smlouvu dostupný přímo v servisním požadavku – poskytovatel služeb si při zpracování servisního požadavku (tiketu) v rychlém náhledu může zobrazit podrobnosti o kupní smlouvě a otevřít si ji.

Service Core - Správa servisních požadavků - Service obr. 1

 • Oznámení v pracovním postupu o nových přílohách/poznámkách k servisním požadavkům – při přidání nových poznámek nebo příloh k servisnímu požadavku se mohou v pracovním postupu zasílat oznámení, díky čemuž budou všechny příslušné osoby obeznámeny o změnách.

 

Integrace S/4HANA

 • Tvorba následné servisní zakázky S/4HANA ze servisního požadavku – tato funkce umožňuje snadnou tvorbu servisní zakázky S/4HANA ze servisního požadavku a zobrazení jejích podrobností v nové záložce prohlížeče.

Service Core - Integrace S/4HANA - Service obr. 2

 

Integrace SAP Work Zone

 • Přidání zobrazení SAP Work Zone do servisního požadavku nebo jakéhokoli pracoviště pomocí funkce mashup – možnost použití SAP Work Zone jako vědomostní báze v rámci servisního požadavku nebo jakéhokoli pracoviště.

Service Core - Integrace SAP Work Zone - Service obr. 3

 

Konzole zástupce (add-on)

Agent Desktop

 • Omezení přístupu k informacím o účtech, jednotlivých zákaznících a kontaktech – možnost nastavit omezení přístupu k informacím o účtech, jednotlivých zákaznících a kontaktech na vyhledávací obrazovce na základě role uživatele. Totéž lze nastavit i u servisních požadavků.

Konzole zástupce (add-on) - Agent Desktop - Service obr. 4

 • Integrace vyhledávání zakázek odběratele v rámci Agent Desktop – zástupci mohou v rámci Agent Desktop vyhledávat zakázky odběratele pomocí ID zakázky nebo pole vlastnosti. Integrace zakázek odběratele C4C v rámci Agent Desktop umožňuje také pro různé události zobrazení časové osy.

Konzole zástupce (add-on) - Agent Desktop - Service obr. 5

 • Přenos telefonních hovorů – zástupci mohou pomocí funkce Call Transfer předat probíhající telefonát se zákazníkem jinému zástupci, který se mu bude dále věnovat. Zároveň se tomuto zástupci předají i poznámky prvního zástupce.

Konzole zástupce (add-on) - Agent Desktop - Service obr. 6

 

Platforma & Integrace

Schvalování

 • Integrace se SAP Task Center – SAP Task Center poskytuje uživatelům společný přístupový bod ke všem přiděleným úkolům napříč různými aplikacemi SAP pomocí centrální schránky.

Schvalování - Platforma & Integrace obr. 1

 

Příloha

 • Nastavení velikosti přílohy pro nahrání – nastavte maximální velikost příloh dle potřeb vaší organizace.

Příloha - Platforma & Integrace obr. 2

 

Framework UI

 • Reset filtrů pro vyhledávání ve sloupci – možnost rychlého odstranění všech filtrů vyhledávání ve sloupci.

Framework UI - Platforma & Integrace obr. 3

 

SAP Cloud Applications Studio

 • Pole datového typu objektu vytvořená prostřednictvím nástrojů pro klíčové uživatele lze nově používat v systému ABSL.

 

Platforma OData

 • Integrace s SAP Business Application Studio – nově můžete snadno procházet své živé služby SAP Sales and Service Cloud OData a vytvářet podnikové aplikace, jako například full-stack rozšíření SAP Fiori, HTML5 nebo SAP BTP.

Platforma OData - Platforma & Integrace obr. 4

 

Integrace MS Teams

 • Řízení životnosti Deal Roomů u příležitostí – efektivnější způsob správy osob, které jsou součástí Deal Roomů, a lepší řízení životnosti Deal Roomů.

Integrace MS Teams - Platforma & Integrace obr. 5

 • Vytváření a řízení životnosti Deal Roomů u účtů – obchodní zástupci mohou vytvářet Deal Roomy pro účty a spravovat uživatele.

Integrace MS Teams - Platforma & Integrace obr. 6

 

 

Kde získáte další informace?

Stránka SAP Cloud for Customer Community obsahuje oznámení a informace o portfoliu SAP Sales & Service Cloud. Doporučujeme všem, kteří se zajímají o SAP Sales & Service Cloud, si tuto stránku uložit.

SAP Cloud for Customer Community – SAP Sales & Service Cloud (C4C)

 

Související produkty 

Přečtěte si více o řešeních z oblasti péče o zákazníka a příběhy úspěšně realizovaných projektů.

SAP C4C Intelligent Sales Add-On Dynamic Visit Planning Add-On Service Agent Console Add-On Service Cloud Version 2 SAP CPQ SAP CRM Sinch Contact Pro