Schvalovací procesy v nákupních řešeních SAP Ariba Procurement

Schvalovací procesy v nákupních řešeních SAP Ariba Procurement | con4PAS

Schvalovací procesy v řešeních SAP Ariba Procurement snadno a rychle určí správný směr – co, kdo a jak bude schvalovat.

27. října 2021

Řešení SAP Ariba Procurement obsahují soubor předdefinovaných schvalovacích procesů, které mohou administrátoři použít jako základ pro tvorbu vlastních pravidel. Funkčnost a správnost nastavení lze před jeho aktivací velmi jednoduše a prakticky otestovat na dokladech.

Pro každý typ dokladu se vytváří diagram pravidel – definují se podmínky a akce, které systém provede při jejich splnění. Podmínka může např. stanovit, že pokud bude nákupní požadavek obsahovat položky spadající do materiálové skupiny IT hardware, do schvalování bude zařazen IT manager. V neposlední řadě se definují schvalovatelé.

Typy schvalovatelů:

  • jednotlivý uživatel,
  • uživatelská skupina,
  • seznam uživatelů a skupin,
  • uživatelé definovaní na základě atributů v dokladech, např. odpovědní schvalovatelé za nákladová střediska apod.

 

Grafické znázornění schvalovacího toku

SAP Ariba Procurement – Grafické znázornění schvalovacího toku

Typy schvalování:

  • Sériové – schvalování v řadě, kdy uživatelé jsou notifikování o dokladu na schválení až po jeho schválení předchozím schvalovatelem; grafické znázornění je horizontální (viz obrázek, schvalovatelé A a B).
  • Paralelní – schvalovat může více osob najednou bez závislosti na jiných schvalovatelích, graficky je znázorněné ve vertikále (viz obrázek, schvalovatelé C a D).

Schvalovatelé jsou o dokladu na schválení notifikováni e-mailem. Požadavky mohou schvalovat nebo zamítat. Na základě kritérií změnových pravidel, které jsou součástí schvalovacího procesu, mohou doklady ve schvalování i upravovat. Změnová pravidla určují rovněž vliv takových úprav na schvalovací workflow – tok může zůstat neovlivněn, může dojít k jeho opětovnému generování nebo je vyžadováno opětovné schválení předchozími schvalovateli.

 

Schvalovací proces

SAP Ariba Procurement – Schvalovací proces

Mimo schvalovatelů může být do procesu zařazen i uživatel v roli tzv. sledujícího. Sledující je notifikován o průběhu schvalování, v aplikacích má přístup k dokladům, ale na rozdíl od schvalovatelů nemůže požadavky schvalovat ani zamítat.

Schvalovatelé mají možnost delegovat pravomoc ke schvalování na jiné uživatele, např. v případě své nepřítomnosti během dovolené apod. Řešení umožňují také nastavit snadnější formu schvalování přes e-mail nebo pomocí mobilní aplikace SAP Ariba Procurement.

 

Uvedená správa workflow je platná pro řešení SAP Ariba Catalog, SAP Ariba Buying, SAP Ariba Buying and Invoicing, SAP Ariba Invoice Management a SAP Ariba Contract Invoicing.

 

 

Kde získáte další informace?

Zeptejte se nás

 

Související produkty

Přečtěte si více o řešeních z oblasti nákupních procesů a řízení vztahu s dodavateli.

SAP Ariba Procurement SAP SRM SAP S/4HANA for Central Procurement

Související články

 SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance

 SAP Ariba Commerce Automation

 Správa kontraktů v prostředí SAP Ariba

 Elektronický podpis přehledně a jednoduše pomocí služby DocuSign

 Nákupní katalogy v cloudovém prostředí SAP Ariba

 SAP Business Network – jednotná inteligentní síť pro obchodní spolupráci

 Mobilní aplikace SAP Ariba Procurement

 SAP Ariba Guided Sourcing

 SAP Ariba Buying

 SAP Ariba Discovery

 Jak se stát dodavatelem v SAP Ariba Network

 SAP Ariba Network – dynamický digitální trh