Sinch Contact Pro – Novinky v zářijové verzi 22Q3

Sinch Contact Pro – Novinky v zářijové verzi 22Q3 | con4PAS

Nová verze systému Sinch Contact Pro je k dispozici již několik dní. Podívejme se na nejdůležitější nové funkce, změny a vylepšení.

27. října 2022

Komunikační panel

Tisk nebo uložení konverzace ve formátu PDF

Nově je možné vytisknout e-mail, položku akce, úlohu nebo konverzaci v chatu nebo je uložit ve formátu PDF. U podporovaných typů konverzací se ve spodní části zobrazuje tlačítko pro export do formátu PDF.

Komunikační panel - Tisk nebo uložení konverzace ve formátu PDF - obr. 1

Rozšíření Cloud Attachments pro sdílení souborů se zákazníky

Bylo přidáno nové rozšíření Cloud Attachments (cloudové přílohy), které umožňuje agentům sdílet soubory se zákazníky. Systém nahraje soubor přidaný agentem do cloudového úložiště. Agent poté může zkopírovat krátký odkaz na soubor a odeslat jej zákazníkovi. Platnost odkazu vyprší za 180 dní.

Komunikační panel - Rozšíření Cloud Attachments pro sdílení souborů se zákazníky - obr. 2

 

Řídicí panel

Export do aplikace Excel

Ke většině tabulek bylo v řídicím panelu přidáno tlačítko pro export dat do aplikace Excel. Kromě dat z tabulky obsahuje exportovaný soubor také časové razítko exportu, uživatelské jméno daného uživatele a všechny použité kategorie filtru. Export zahrnuje pouze data, která jsou v tabulce viditelná, a například data ze skrytých sloupců nebo za odkazem Načíst další (Load More) se neexportují.

Řídicí panel - Export do aplikace Excel - obr. 3

Nové zobrazení stavu obsluhy fronty na domovské stránce

Bylo přidáno nové zobrazení stavu obsluhy fronty, který vedoucím týmů a manažerům pomáhá získat přehled o tom, jak agenti s příslušnými právy obsluhují vybranou frontu či fronty. Zobrazení obsahuje tři tabulky:

  • V horní tabulce je zobrazen souhrn fronty obsahující počet konverzací ve frontě a počet přihlášených agentů.
  • Tabulka agentů vlevo dole zobrazuje stav přihlášených agentů, jejich dostupnost a aktivní profil.
  • Tabulka konverzací vpravo dole uvádí podle seznamu agentů všechny aktivní konverzace, které jsou v procesu, čekají na dokončení nebo jsou ukončeny.

Poznámka: Možnost zobrazení agentů a aktivních konverzací závisí na právech daného uživatele využívajícího řídicí panel.

Řídicí panel - Nové zobrazení stavu obsluhy fronty na domovské stránce - obr. 4

 

Další vylepšení

Soubor metadat hovoru pro správu kvality Calabrio v S3

Nově je možné vytvářet soubory s metadaty nahrávek hovorů ve formátu json a ukládat je do samostatné podsložky namísto do složky s vlastní nahrávkou.

Soubory záznamů sledování kontaktů (Contact trace record, CTR) vytvořené pro hovory nově používají jako identifikátor kontaktu e-mailovou adresu. Pokud agent nemá uvedenou e-mailovou adresu, použije se prázdný řetězec.

 

Nové zobrazení Moje konverzace v integracích CRM

Uživatelé CRM nyní mohou otevřít Komunikační panel v samostatném okně prohlížeče a prohlížet kompaktní zobrazení Moje konverzace integrované do CRM. Zobrazení Moje konverzace:

  • umožňuje uživatelům používat určité základní funkce Komunikačního panelu, například změnu stavu mezi připravený a nepřipraven,
  • je synchronizováno se samostatným oknem Komunikačního panelu,
  • je responzivní na dostupnou velikost rámce a může být používáno v rozšířeném vertikálním zobrazení, úzkém vertikálním zobrazení a úzkém horizontálním zobrazení,
  • nabízí stejné možnosti integrace jako integrovaný Komunikační panel.

Správce může nastavit omezení velikosti tak, aby se Komunikační panel objevoval automaticky a zobrazení Moje konverzace bylo viditelné, když je integrovaný Komunikační panel příliš malý. Pokyny ke konfiguraci naleznete v dokumentu Konfigurace služby.

Na následujícím snímku obrazovky vidíte Komunikační panel otevřený v samostatném okně prohlížeče vpravo a nové zobrazení Moje konverzace uprostřed.

Nové zobrazení Moje konverzace v integracích CRM - obr. 5

Knihovna SAPUI5

Knihovna uživatelského rozhraní SAPUI5, kterou využívá Komunikační panel, Pracovník zajišťující ochranu dat (Data Protection Officer, DPO) a Launchpad byla aktualizována na verzi 1.71.49.

 

Více informací naleznete na webových stránkách společnosti Sinch v sekci What's New in September 2022 Release (22Q3) (Novinky v zářijové verzi 22Q3).

 

 

Související produkty 

Přečtěte si více o řešeních z oblasti péče o zákazníka a příběhy úspěšně realizovaných projektů.

Sinch Contact Pro SAP C4C Intelligent Sales Add-On Dynamic Visit Planning Add-On Service Agent Console Add-On Service Cloud Version 2 SAP CPQ SAP CRM