SAP Ariba – Novinky Q4 2021

SAP Ariba – Novinky Q4 2021 | con4PAS

Nejnovější verze SAP Ariba 2111 je plánovaná na 12. listopadu 2021 a přináší řadu nových funkcí a vylepšení.

10. listopadu 2021

Výběr dodavatele

 • Aplikace Guided Sourcing je rozšířena o funkcionality, které byly doposud pouze součástí komplexní aplikace SAP Ariba Sourcing. Nákupčí mohou nově například:
  • zakládat aukce a monitorovat reakce dodavatelů v konzoli pro nabídky,
  • přidělit vítěznou nabídku ze záložky Analýza nabídek,
  • rozdělit přidělení vítězné nabídky u položek mezi vícero dodavatelů,
  • zakládat následné doklady v externích systémech z vítězných nabídek,
  • vytvářet komplexní projekty strategického nákupu,
  • povolit dodavatelům vkládat přílohy a komentáře k nabídkám,
  • známkovat a hodnotit předložené nabídky,
  • vkládat do soutěží službové položky včetně jejich hierarchického rozčlenění.

Nákup a fakturace

 • Administrátoři mají nově nástroj, pomocí kterého mohou uživatele informovat o technických nebo obchodních novinkách na domovské stránce aplikace Guided Buying. Oznámení rotují a jednotlivé zprávy se zobrazují po dobu 5 sekund.
 • U samoobslužných poptávek (self-service RFQs) v Guided Buyingu mohou žadatelé upravovat již odeslané poptávky dodavatelům, například popis, množství, položky nebo datumy. Zároveň mají možnost formuláře před odesláním uchovat, duplikovat nebo vymazat.
 • Týmový nákup byl rozšířen o možnost vytvářet týmové poptávky.
 • Uživatelé mohou v aplikaci Guided Buying upravovat nákupní požadavky, které jsou již přenesené do cílového systému. Do požadavků lze přidat další položky, komentáře a přílohy a po schválení změnové verze se provedené změny přenesou do cílového systémů. Platí pro integrační scénáře Guided Buying with SAP Ariba Buying (2NV) a Guided Buying for Central Procurement (3EN).

Business Network

 • Dodavatelé mohou nově v sítí SAP Business Network zrušit nebo upravit dodavatelské avízo, pokud byl doklad o příjmu materiálu v systému zákazníka kompletně vystornován a neexistují žádné další doklady o příjmu.

Integrace

 • Nově je podporovaná integrace master dat dodavatelů a nákladových středisek mezi SAP S/4HANA Cloud a aplikacemi SAP Ariba, pomocí integračního nástroje SAP Master Data Integration (MDI). Nástroj zajistí automatickou replikaci business partnerů do SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance, které slouží jako jednotná databáze dodavatelů pro řešení SAP Ariba Sourcing, SAP Ariba Contracts a SAP Ariba Buying. (Uživatelé tak nemusí manuálně nahrávat data dodavatelů pomocí CSV souborů.)

SAP Ariba – Integrace

Mobilní aplikace

 • Do mobilní aplikace SAP Ariba Procurement bylo doplněno několik standardních funkcionalit webové aplikace Guided Buying, například:
  • potvrzení a odmítnutí příjmu u jednotlivých položek,
  • možnost zadat účetní rozdělení u položek nákupního požadavku,
  • vytvoření nákupního požadavku v zastoupení,
  • možnost změny objednávek,
  • nákup freetextových položek.

Správa dodavatelů

 • Správa dodavatelů v řešení SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance nabízí možnost definovat vlastní typy procesů pro registraci, kvalifikaci a nastavení preferencí dodavatelů. Místo jednoho standardizovaného procesu pro všechny dodavatele lze vytvářet různé procesy pro specifické situace nebo specifické skupiny dodavatelů a flexibilně je kombinovat.

 

 

Kde získáte další informace?

SAP Ariba new features & SAP Ariba 2111 features

Webový formulář

 

Související produkty

Přečtěte si více o řešeních z oblasti nákupních procesů a řízení vztahu s dodavateli.

SAP Ariba Procurement SAP SRM SAP S/4HANA for Central Procurement

Související články

 Schvalovací procesy v nákupních řešeních SAP Ariba Procurement

 SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance

 SAP Ariba Commerce Automation

 Správa kontraktů v prostředí SAP Ariba

 Elektronický podpis přehledně a jednoduše pomocí služby DocuSign

 Nákupní katalogy v cloudovém prostředí SAP Ariba

 SAP Business Network – jednotná inteligentní síť pro obchodní spolupráci

 Mobilní aplikace SAP Ariba Procurement

 SAP Ariba Guided Sourcing

 SAP Ariba Buying

 SAP Ariba Discovery

 Jak se stát dodavatelem v SAP Ariba Network

 SAP Ariba Network – dynamický digitální trh