Taktický výběr dodavatelů v cloudovém prostředí SAP Ariba

Taktický výběr dodavatelů v cloudovém prostředí SAP Ariba | con4PAS

Taktický nákup je zaměřený na krátkodobější nákupní strategii. Klade důraz na rychlejší procesy získávání nabídek, vytváření požadavků na objednávku i samotných objednávek. Hlavním kritériem pro výběr dodavatele je nejlepší nabídka s minimálním rizikem. Výběr dodavatele může být založen i na transakčním vztahu.

28. února 2022

Zefektivněte svůj taktický nákup se SAP Ariba Buying a zvolte scénář, který nejvíce vyhovuje a odpovídá nákupní strategii ve Vaší společnosti.

Aplikace SAP Ariba Guided Buying nabízí společnostem efektivní řízení taktického nákupu v cloudovém prostředí. Taktický nákup aktivně pracuje s výsledky výběru dodavatelů pomocí tzv. poptávkových formulářů.

Poptávkové formuláře jsou zpřístupněné žadatelům na domovské stránce SAP Ariba Guided Buying. Každý formulář obsahuje vazbu na určitou komoditu, region a preferované dodavatele. Výběr dodavatele následovně může probíhat operativně bez zapojení, nebo pouze s částečným zapojením strategických nákupčích.

Níže je uveden přehled dostupných scénářů taktického nákupu:

 

Definice:

Strategický nákup je strategické plánování výběru dodavatelů pro zajištění klíčových komodit potřebných pro chod společnosti. Při plánování se vychází z komplexních tržních informací, chování konkurentů i zákazníků, analýzy vlastních výdajů, aktuálních požadavků a predikce budoucích potřeb. Cílem výběru dodavatele je navázat dlouhodobé a stabilní partnerství, kde důležitou roli hraje kvalita a cena dodávky a také přístup dodavatele k inovacím. Vztah s dodavatelem není pouze transakční záležitostí a rozhodnutí nestojí pouze na ceně.

Taktický nákup je zaměřený na krátkodobější nákupní strategii. Klade důraz na rychlejší procesy získávání nabídek, vytváření požadavků na objednávku i samotných objednávek. Hlavním kritériem pro výběr dodavatele je nejlepší nabídka s minimálním rizikem. Výběr dodavatele může být založen i na transakčním vztahu.

Operativní nákup je zajištění materiálů a služeb potřebných pro každodenní chod společnosti. Termín pojmenovává spíše typ nakupovaných materiálů a služeb než samotný přístup k nákupní strategii.

 

 

Související produkty

Přečtěte si více o řešeních z oblasti nákupních procesů a řízení vztahu s dodavateli.

SAP Ariba Procurement SAP SRM SAP S/4HANA for Central Procurement

Související články

 Schvalovací procesy v nákupních řešeních SAP Ariba Procurement

 SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance

 SAP Ariba Commerce Automation

 Správa kontraktů v prostředí SAP Ariba

 Elektronický podpis přehledně a jednoduše pomocí služby DocuSign

 Nákupní katalogy v cloudovém prostředí SAP Ariba

 SAP Business Network – jednotná inteligentní síť pro obchodní spolupráci

 Mobilní aplikace SAP Ariba Procurement

 SAP Ariba Guided Sourcing

 SAP Ariba Buying

 SAP Ariba Discovery

 Jak se stát dodavatelem v SAP Ariba Network

 SAP Ariba Network – dynamický digitální trh