Contract Compliance – řízení nákupních kontraktů v SAP Ariba

Contract Compliance – řízení nákupních kontraktů v SAP Ariba | con4PAS

Mějte pod kontrolou své nákupní transakce pomocí komponenty Contract Compliance v řešení SAP Ariba.

24. března 2022

Contract Compliance je soubor funkcionalit, které jsou nedílnou součástí řešení SAP Ariba Procurement a SAP Ariba Strategic Sourcing. Tyto funkcionality slouží pro správu nákupních kontraktů a společnostem nabízí účinný nástroj pro dohled nad plněním dohodnutých podmínek v rámci nákupních transakcí.

Hlavními benefity řešení jsou:

  • Kontrolovaný Procure to Pay proces – evidence smluv podporuje interní dodržování pravidel pro řízený nákup.
  • Striktní kontrola přístupu pro založení, změnu a možnost odvolávek ke kontraktům.
  • Hierarchická struktura podporuje kumulaci cenových podmínek (slev) a agregaci hodnot odvolávek.
  • Přehledný reporting pro sledování odvolávek ke kontraktům a dodržování nákupních pravidel.

 

Řešení umožňuje definovat nákupní kontrakt na čtyřech úrovních:

 

Smluvní podmínky jsou aplikovány při vytváření dokladů v závislosti na typu kontraktu:

  • U kontraktu, který vyžaduje odvolávky, resp. schválené čerpání ve formě objednávky, jsou aplikovány při vytvoření nákupního požadavku, kdy příslušné kontrakty jsou k položkám přiřazeny automaticky.
  • U kontraktu, ke kterému se odvolávky netvoří, se smluvní podmínky aplikují až při vytváření příjemek a faktur k příslušnému kontraktu.

Schvalovací procesy SAP Ariba Procurement obsahují předdefinovaná pravidla ke kontraktům, např. lze automaticky schvalovat nákupní požadavky, pokud všechny položky mají přiřazený kontrakt apod.

Kontrakty umožňují také nastavení tzv. milníků, které jsou alternativou k vytváření přijmu materiálu. Milník je soubor klíčových podmínek, které musí být splněny ze strany dodavatele, aby byla smlouva považovaná za naplněnou a dodavatel tak mohl vystavit fakturu.

 

Contract Compliance je soubor funkcionalit, které jsou nedílnou součástí řešení SAP Ariba Strategic Sourcing a SAP Ariba Procurement a nelze je využívat jako samostatné řešení SAP Ariba.

 

 

Související produkty

Přečtěte si více o řešeních z oblasti nákupních procesů a řízení vztahu s dodavateli.

SAP Ariba Procurement SAP SRM SAP S/4HANA for Central Procurement

Související články

 Taktický výběr dodavatelů v cloudovém prostředí SAP Ariba

 Schvalovací procesy v nákupních řešeních SAP Ariba Procurement

 SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance

 SAP Ariba Commerce Automation

 Správa kontraktů v prostředí SAP Ariba

 Elektronický podpis přehledně a jednoduše pomocí služby DocuSign

 Nákupní katalogy v cloudovém prostředí SAP Ariba

 SAP Business Network – jednotná inteligentní síť pro obchodní spolupráci

 Mobilní aplikace SAP Ariba Procurement

 SAP Ariba Guided Sourcing

 SAP Ariba Buying

 SAP Ariba Discovery

 Jak se stát dodavatelem v SAP Ariba Network

 SAP Ariba Network – dynamický digitální trh